Příspěvky do sborníku pro rok 2019 zasílejte e-mailem do 31. prosince 2019.

Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů

s tématem pro rok 2019

Výzvy pro učitele v 21. století

6. až 7. listopadu 2019

English version 2019

Click here for English homepage.

Anglická verze stránek.

Přednášející pro rok 2019

International week 2019

Mezinárodní víkend Erasmus+ mobilit na Ústavu pedagogiky a sociálních studií proběhne ve dnech od 4. listopadu do 8. listopadu. Zájemci se mohou registrovat na e-mailu u paní dr. Jůvové alena.juvova@upol.cz. V týdnu bude probíhat výuka, zájmové aktivity, představení univerzitních pracovišť aj. Jste srdečně zváni.

 

 

Program 2019

 

Program sekcí a příspěvků bude zavěšen na webové stránky do 5. listopadu 2019. Těšíme se na Vás.

Šablony 2019

Šablony příspěvku, recenzního řízení a plakátu jsou k dispozici ke stažení v jednom souboru.

Šablony k dispozici ke stažení ZDE.

Pozvánka na ročník 2019:

Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů

s tématem

Výzvy pro učitele v 21. století

ve dnech 6. až 7. listopadu 2019

na

Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
Česká republika.

Prezence / Registration

Prezence účastníků konference a ranní občerstvení / Registration and small morning snack

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

08:30

Zahájení konference / Opening speech

Zahájení konference a úvodní proslovy / Opening speech

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

09:30

KEYNOTE#1 Professor Pandelis KIPRIANOS

by Professor Pandelis Kiprianos the University of Patras & the President of the Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency.

Myšlenky na postavení učitelů v dnešním vzdělávání / Thoughts on teachers‘ position in today education

Keynote language is English / Keynote v angličtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

09:45

KEYNOTE#2 Doc. PhDr. Miluše VÍTEČKOVÁ, Ph.D.

by Doc. PhDr. Miluše VÍTEČKOVÁ, Ph.D. Pedagogická fakulta JU Katedra pedagogiky a psychologie

Učitel 21. století při vstupu do profese / Teacher of the 21st century when entering the profession

Keynote language is Czech / Keynote v češtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

10:30

KEYNOTE#3 JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

by JUDr. Matěj Myška, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Autorské právo jako výzva pro učitele 21. století / Copyright as a challenge for 21st century teachers

Keynote language is Czech / Keynote v češtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

11:15

Oběd / Lunch

Menší občerstvení v prostorách fakulty / Lunch

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

12:00

Posterové prezentace / Poster presentation

Časový harmonogram výstupů účastníků – Program 2019 CZ

Poster schedule 2019  – Program 2019 ENG

 

13:00

Přestávka / Break

přestávka / Coffee break

15:00

Odpolední workshop #2 Mgr. Jaromír MAŠTALÍŘ, Ph.D.

by Mgr. Jaromír MAŠTALÍŘ, Ph.D. Faculty of Education Palacky University

Využítí prostředků hi-tech augmentativní a alternativní komunikace (AAK) / Utilization of Hi-tech Augmentative and Alternative Communication (AAK)

místnost N25 / room N25

15:30

Ukončení a volná diskuze / Ending of the day one and discussion

Zakončení prvního dne konference / Ending of the day one and discussion

 

 

17:30

Prezence / Registration

Prezence účastníků konference a ranní občerstvení / Registration and small morning snack

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

08:30

Dopolední workshop #1 Professor Rosa María Rodríguez Izquierdo

by Professor Rosa María Rodríguez Izquierdo Universidad Pablo de Olavide

Service learning / Service learning

místnost N21 / room N21

9:30

Dopolední workshop #2 PhDr. Miroslav PROCHÁZKA, Ph.D.

by PhDr. Miroslav PROCHÁZKA, Ph.D. Pedagogická fakulta JU Katedra pedagogiky a psychologie

Pedagogické aspekty hodnocení vysokoškolských studentů / Pedagogical aspects of the evaluation of university students

místnost N25 / room N25

9:30

přestávka / Coffee break

přestávka / Coffee break

11:30

Posterové prezentace / Poster presentation

Časový harmonogram výstupů účastníků – Program 2019 CZ

Poster schedule 2019  – Program 2019 ENG

 

12:00

Ukončení a volná diskuze / Ending of the day two and discussion

Zakončení druhého dne konference / Ending of the day two and discussion

 

 

14:00

Často kladené otázky

Základní informace ke konferenci

Konference je otevřena všem doktorandům prezenční i kombinované formy studia, kteří ve svých disertačních pracích řeší různorodá pedagogická, didaktická, speciálněpedagogická, pedagogicko-psychologická i andragogická témata. Název konference má být inspirací, nikoliv omezením.

Na konferenci se lze přihlásit jako aktivní, nebo pasivní účastník.

Registrace posteru

Předepsaným formátem prezentace na konferenci je poster.

Na konferenci se lze jako aktivní účastník zaregistrovat pouze s posterem, který je vědecko-výzkumně vztažen do oblasti pedagogiky. Organizační výbor si vyhrazuje právo odmítnout postery, které toto základní kritérium nebudou splňovat.

Zaregistrovat, prezentovat a publikovat je možné příspěvky v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

V registračním formuláři je třeba vyplnit název posteru a anotaci obsahující cíl, teoretické ukotvení a metodologii posteru.

Potvrzení o přijetí či zamítnutí posteru bude organizačním výborem zasíláno vždy na kontaktní e-mail uvedený v registraci, a to do cca 5 pracovních dnů od registrace.

Registrace jsou otevřeny do 1. listopadu 2019.

Publikování příspěvku

Výstupem konference je recenzovaný sborník s ISBN, který bude publikován online a na CD. Pro ročník 2019 budou příspěvky publikovány v průběhu roku 2020. 

Příspěvky budou publikovány ve formě souvislého textu, který je obvyklý pro sborníky z konferencí.

Ve sborníku budou publikovány všechny příspěvky, které splní následující podmínky:

  • publikovat mohou všichni zaregistrovaní účastníci konference,
  • včasné zaslání finální verze příspěvku ve formě souvislého textu do 31.12.2019,
  • dodržení formálních kritérií pro psaní příspěvku Šablona příspěvek 2019,
  • úspěšné absolvování recenzního řízení Šablona recenzního řízení 2019.

V případě nesplnění jedné nebo více uvedených podmínek nemůže být příspěvek publikován.

 

Kde je konference?

Konferenci pořádá Pedagogická fakulta UP v budově na Žižkově náměstí 5 v Olomouci. Uvítá tě velká socha T.G.Masaryka. Od vlakového nádraží pěšky 10 minut.

Kde složit hlavu?

Studenské koleje poskytují azyl v rámci služeb hotelu. Dále v centru Hotel Palác, Clarion. Alternativou jsou AirBnb nebo Couchsurfing. Ubytování si účastníci zajišťují a hradí samostatně.

Kolik to stojí?

Konference i workshopy jsou zdarma. Investuješ pouze svůj čas, energii a svoji radost. 
Organizační výbor si vyhrazuje právo zrušit konání workshopů z důvodu nízkého počtu přihlášených účastníků.

Jak se k nám dostat?

Letadlem přes oceán. Letiště najdete v Praha, Brno, Ostrava. Vlakem, autobusem či osobním autem. Vzdálenost vlakového nádraží v Olomouci od Pedagogické fakulty je cca 10 minut chůze. 

Formát posteru

K prezentaci je třeba si připravit:

  • jeden výtisk posteru na jednom archu papíru ve formátu B1 (variace 70 x 100 cm),
  • min. 20 výtisků posteru ve formátu A4 pro případné zájemce v rámci prezentace,
  • U velkého i malého formátu je povolen jak barevný, tak černobílý tisk.
    Formát a obsah posteru jsou závazně stanoveny. Šablona poster 2019 

Časový harmonogram prezentace posterů bude uveřejněn bezprostředně před konáním konference. Prezentace posteru vyžaduje ve vymezený čas osobní přítomnost autora.

Aktivní účastníci konference si budou moci nainstalovat své postery první den mezi 12.30 a 13.00 hod. a druhý den mezi 11.30 a 12.00 hod.

Doktorská konference zaměřená na aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů 2019.

Add to My Calendar 2019-07-11 09:00:00 2018-08-11 20:00:00 Europe/Prague SCUP 2018 Olomouc Students conference 2019 Pdf UPOL SCUP 2019 Olomouc Students conference 2019 Pdf UPOL Olomouc, Czech Republic CTHthemes konferencedsp17@gmail.com

Galerie z ročníku 2017

Kde se ubytovat

S ubytováním ti pomůže naše mapa.

Hotel Palackého koleje UP

Od 400 Kč

Stránka hotelu

Hotel Palác

Od 1400 Kč

Stránka hotelu

Hotel Clarion

Od 1800 Kč

Stránka hotelu

Partneři a sponzoři konference 2019

 

location-icon

Adresa

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Žižkovo náměstí 951/5,

Olomouc, 77900

Vědecký výbor konference

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
PhDr. Alena Jůvová, Ph.D.
PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.
PhDr. Jitka Plischke, Ph.D.
Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.
Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D.
doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.
doc. PhDr. Marcela Musilová, Ph.D.
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.
doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.
doc. PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D.
Danping Peng, Ph.D.

email-icon

Kontakt

E-mail dspkonference2019@gmail.com

Organizační tým konference

JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D.
Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D.
Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.
Mgr. Tereza Buchtová, Ph.D.
Mgr. Vlado Balaban, Ph.D.
Mgr. Iva Koribská
Mgr. Jiří Kropáč web support
Mgr. Markéta Šemberová

Stránky s kontakty www.upss.cz

Edukace jinak.

Poznej atmosféru mezinárodní vědecké konference.

back to top