Příspěvky do sborníku pro rok 2020 zasílejte e-mailem do 31. prosince 2020.

Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů

s tématem pro rok 2020

Working Academics Value Excellence for International Teachers

4. listopadu 2020

Registrace jsou ukončeny. Děkujeme za Váš zájem. Návod na přihlášení do prostředí MS Teams je zde. Videonávod pro účty typu seznam, gmail aj. je možno zhlédnout zde

POZOR!!! Jak se přihlásit do MS Teams? Na mobilu v aplikaci fotoaparát oskenujte QR kód a můžete spustit místnost v aplikaci MS TEAMS, anebo se jednoduše přihlašte pomocí odkazů v PDF programu. Přistupujte k jednotlivým setkáním skrze odkaz JOIN TO MEETING.

Technické problémy lze řešit od 8:30 4.listopadu nebo kdykoliv v průběhu konference na + 420 777 86 45 35 či j.kropac@upol.cz.

Prosím, vyzkoušejte si přihlášení před samotnou konferencí. Především, zda Vám vše funguje bez problémů. Na viděnou zítra. Děkujeme Vám. POZOR !!!

Aktivní účastí je míněno zaslání příspěvku do 31.12.2020. Příspěvky jsou akceptovány v jazyce anglickém, českém a slovenském.

Pasivní účast je informace pro organizátora konference, že z vaší strany nemáme očekávat příspěvek do sborníku. Vaše účast na konferenci je platná jako pro všechny ostatní a můžete se plně zapojit do akademické diskuze, workshopů a dalších aktivit v prostředí MS Teams.

 

Sborník 2019

English version 2020

Click here for English homepage.

Anglická verze stránek.

Program 2020

 

Online program bude zavěšen na webové stránky do 4. listopadu 2020. Těšíme se na Vás.

Přednášející pro rok 2020

Dr. Scott M. Waring is a Professor and the Program Coordinator for the Social Science Education Program at the University of Central Florida in Orlando, United States of America.

Authentic Historical Inquiry: Impacting Learning through the use of SOURCES

The speaker will outline the stages of the SOURCES Framework for Teaching with Primary and Secondary Sources and demonstrate how educators can scaffold instruction so that learners can be afforded authentic and engaging opportunities to experience historical inquiry in K-20 classrooms.

Šablony 2020

Šablony příspěvku, recenzního řízení a plakátu jsou k dispozici ke stažení v jednom souboru.

Šablony k dispozici ke stažení ZDE.

Pozvánka na 16. ročník organizovaný online v roce 2020:

16. ročník mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů

s tématem pro rok 2020

Working Academics Value Excellence for International Teachers

4. listopadu 2020

na

Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
Česká republika.

Často kladené otázky

Základní informace ke konferenci

Konference je otevřena všem doktorandům prezenční i kombinované formy studia, kteří ve svých disertačních pracích řeší různorodá pedagogická, didaktická, speciálněpedagogická, pedagogicko-psychologická i andragogická témata. Název konference má být inspirací, nikoliv omezením.

Na konferenci se lze přihlásit jako aktivní, nebo pasivní účastník.

Publikování příspěvku

Výstupem konference je recenzovaný sborník s ISBN, který bude publikován online a na CD. Pro ročník 2020 budou příspěvky publikovány v průběhu roku 2021. 

Příspěvky budou publikovány ve formě souvislého textu, který je obvyklý pro sborníky z konferencí.

Ve sborníku budou publikovány všechny příspěvky, které splní následující podmínky:

  • publikovat mohou všichni zaregistrovaní účastníci konference,
  • včasné zaslání finální verze příspěvku ve formě souvislého textu do 31.12.2020,
  • dodržení formálních kritérií pro psaní příspěvku Šablona příspěvek 2020,
  • úspěšné absolvování recenzního řízení Šablona recenzního řízení 2020.

V případě nesplnění jedné nebo více uvedených podmínek nemůže být příspěvek publikován.

 

Kde je konference? 2020 – online v prostředí platformy MS TEAMS

Konferenci pořádá Pedagogická fakulta UP v budově na Žižkově náměstí 5 v Olomouci. Uvítá tě velká socha T.G.Masaryka. Od vlakového nádraží pěšky 10 minut. V roce 2020 z důvodů mimořádných opatření je konference organizována online formou v prostředí MS Teams. Účastníci budou přizváni do prostředí po provedení registrace.

Kolik to stojí?

Konference i workshopy jsou zdarma. Investuješ pouze svůj čas, energii a svoji radost.
Organizační výbor si vyhrazuje právo zrušit konání workshopů z důvodu nízkého počtu přihlášených účastníků.

Formát posteru

V roce 2020 z důvodů COVID-19 nebude probíhat prezentace příspěvků fyzicky v prostorách fakulty ani v prostředí MS Teams. Zájemci mohou zasílat své příspěvky do 31.12.2020 na adresu dsponline2020@gmail.com.

Online doktorská konference zaměřená na aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů 2020.

Add to My Calendar 2020-04-11 09:00:00 2020-04-11 20:00:00 Europe/Prague SCUP 2020 Olomouc Students conference 2020 Pdf UPOL SCUP 2020 Olomouc Students conference 2020 Pdf UPOL Olomouc, Czech Republic CTHthemes j.kropac@upol.cz

Galerie z ročníku 2017

Partneři a sponzoři konference 2020

 

location-icon

Adresa

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Žižkovo náměstí 951/5,

Olomouc, 77900

Vědecký výbor konference

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
PhDr. Alena Jůvová, Ph.D.
PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.
PhDr. Jitka Plischke, Ph.D.
Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.
Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D.
doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.
doc. PhDr. Marcela Musilová, Ph.D.
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.
doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.
doc. PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D.
Danping Peng, Ph.D.

email-icon

Kontakt

E-mail dsponline2020@gmail.com

Organizační tým konference

JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D.
Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D.
Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.
Mgr. Tereza Buchtová, Ph.D.
Mgr. Vlado Balaban, Ph.D.
Mgr. Iva Koribská
Mgr. Jiří Kropáč, LL.M., Ph.D. web support
Mgr. Markéta Šemberová

Stránky s kontakty www.upss.cz

Edukace jinak.

Poznej atmosféru mezinárodní vědecké konference.

back to top