Příspěvky do sborníku zasílejte emailem do 14. prosince 2018.

Rozpis sekcí a program konference v CZ zde 

Program konference ke stažení

 
Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů
s tématem
Interkulturní perspektivy studentů doktorských programů a jejich příprava se zaměřením na mezioborovou pestrost

English version

Click here for English homepage.

Anglická verze stránek.

KEYNOTE 2018

KEYNOTE 2018

Associate Professor Alex KROUGLOV UCL London

Drs. Elena VALBUSA Universiteit Utrecht

doc. Tomáš JANÍK Masarykova Univerzita Brno

International week 2018

Mezinárodní víkend na Ústavu pedagogiky a sociálních studií proběhne ve dnech od 5. listopadu do 9. listopadu. Zájemci se mohou registrovat na emailu u paní Dr. Jůvové alena.juvova(at)upol.cz. V týdnu bude probíhat výuka, zájmové aktivity, představení univerzitních pracovišť, aj. Jste srdečně zváni. 

 

REGISTRACE

Registrace byly uzavřeny. Děkujeme Vám. Rozpis jednotlivých sekcí s časovými údaji prezentací jednotlivých posterů bude zavěšen do 6. listopadu 2018

Šablony

Šablony příspěvku, recenzního řízení a posteru jsou k dispozici ke stažení v jednom souboru.

Šablony k dispozici stažení ZDE.

Program ročníku 2018

Registrace / Registration

Prezence účastníků konference a ranní občerstvení / Registration and small morning snack

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

8:30

Zahájení konference / Opening speech

Zahájení konference a zahajovací úvodní proslov vážených členů fakulty a paní děkanky / Opening speech by dean of faculty / vice-dean / faculty staff

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

09:30

KEYNOTE#1 Associate Professor ALEXANDER KROUGLOV Ph.D.

by Associate Professor Alex Krouglov UCL University London UK & Rezekne Academy of Technologies Latvia

To contextualise or not contextualise in research? Is cross-cultural research possible?

Keynote language is English / Keynote v angličtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

09:45

KEYNOTE#2 Drs. ELENA VALBUSA & Huda Al Baker

by Drs. Elena Valbusa & Huda Al Baker Universiteit Utrecht

Inclusion, bridges of integration

Keynote language is English / Keynote v angličtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

11:00

KEYNOTE#3 doc. PhDr. Tomáš Janík. Ph.d., M.Ed.

by doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D. Masarykova Univerzita Institut výzkumu školního vzdělávání

Transdisciplinární didaktika aneb o sdílení znalostí v učitelské profesi /Transdisciplinary didactics or sharing of knowledge in the teaching profession

Keynote language is Czech / Keynote v češtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

12:15

Oběd / Lunch

Menší občerstvení v prostorách fakulty / Lunch

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

13:30

Posterové prezentace / Poster presentation

Poster – časový harmonogram výstupů účastníků bude zavěšen na webové stránky po uzavření registrace 28/10/2018.

Poster schedule will be announced after closed registration on 28th of October 2018.

přízemí a 1. poschodí nové budovy Pedagogické fakulty / basement and the first floor at Pedagogical faculty

14:30

Ukončení a volná diskuze / Ending of the day one and discussion

Zakončení prvního dne konference / Ending of the day one and discussion

End of the 1st day of the conference.

Místnost N3/Room N3

18:00

Dopolední workshop #1 Associate Professor Digby Warren London Metropolitan University 9:30-11:00

by Associate Professor Digby Warren London Metropolitan University UK

Využití kreativních metod pro výuku během přípravy v terciálním vzdělávání
Užití kreativních metod k podpoření studenské aktivity během vzdělávání.

In this practical session, we will explore teaching activities that encourage student active learning in Higher Education, and how to design them. We will focus on creative methods and how these can be used in various disciplines to engage students, share cultural perspectives and develop important skills and awareness.

Prosíme Vás doneste si s sebou svůj mobilní telefon, který využijete na jednu z aktivit workshopu. Případně Vám bude na místě zapůjčen tablet či mobilní telefon.

Please take your mobile devices with you :). This workshop is mobile friendly.

Using creative methods to encourage student active engagement in HE learning.

Workshop je v angličtině / Workshop is in English.

Místnost N21 / Room N21

9:30-11:00

Dopolední workshop #2 Associate Professor Francisco Ramos Ph.D. University Jaume I 9:00 – 10:30 – pauza-  10:45 – 12.10 hod

by Associate Professor Francisco Ramos Ph.D.

Workshop How to Present Data / Workshop Jak prezentovat data

Časová osa 9:00 – 10:30 – pauza-  10:45 – 12.10 hod. / Timetable 9:00 – 10:30 – break-  10:45 – 12.10

The first part of the workshop will focus on the following topics regarding the presenting of data:

1. Is important the design? 2. I like that font 3. Are these colors right? 4. The power of images 5. Presenting Data

The second part will lead the students to the practical activities. Students will work with the old presentation they did or used in the past (poster, powerpoint) and modify that presentation following the recommendations they learnt in the first part. Everyone will show the most important modifications they just did to the rest of the classroom having some discussions.

Workshop Jak prezentovat data
První část workshopu bude zaměřena na následující témata týkající se prezentace dat:
1. Je design důležitý? 2. Tento font se mi líbí 3. Hodí se tyhle barvy? 4. Moc obrázků 5. Prezentace dat
V druhé části se budou studenti věnovat praktickým aktivitám. Každý účastník workshopu si s sebou přinese prezentaci, kterou v minulosti používal (poster, power point) a přepracuje ji podle doporučení z teoretické části. Během závěrečné diskuze účastníci předvedou a okomentují svou práci.
Workshop je v angličtině / Workshop is in English

Room N35

09:30-13:00

Dopolední workshop #3 Huda Al Baker Universiteit Utrecht 9:30-10:15

by Huda Albaker

Z Damašku do Nizozemí / A Story from Damascus to the Netherlands

Highlight the importance of diversity in the university and break the stereotype of refugees in Europe.

Workshop je v angličtině / Workshop is in English.

Místnost N25 / Room N25

9:30-10:15

Odpolední workshop #1 Internetová bezpečnost a prevence PhDr. René SZOTKOWSKI, Ph.D. PdF UPOL 11:30-12:30

by PhDr. René SZOTKOWSKI, Ph.D.

Internetová bezpečnost a prevence / Internet safety and prevention in education

Místnost P7 / Room P7

11:30-12:30

Odpolední workshop #2 Realizace výzkumu v mezikulturním kontextu: zkušenosti a reflexe Danping Peng Ph.D. PdF UPOL 11:30-12:30

by Danping Peng Ph.D. ÚPSS PdF UPOL

Realizace výzkumu v mezikulturním kontextu: zkušenosti a reflexe / Conducting research in a cross-cultural context: challenges and reflections

Tento workshop poskytne představu o tom, jak provádět interkulturní doktorský výzkum. V semináři budou představeny výzvy a úvahy v praktických příkladech. Dále budou představeny některé případy v různých kontextech výzkumu.

This workshop will give some idea about how to conduct a cross-cultural research for PhD students. In the workshop, challenges and reflections in practical examples will be introduced. And some cases in different contexts will be presented.
Místnost N25 /Room N25

11:30-12:30

Konec konference / Ending of the conference

Konec konference / Ending of the conference

13:15

Pozvánka na další ročník 2018:

Mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů

s tématem

Interkulturní perspektivy studentů doktorských programů a jejich příprava se zaměřením na mezioborovou pestrost

ve dnech 7. až 8. listopadu 2018

na

Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
Česká republika.

Registrační formulář

Často kladené otázky

Základní informace ke konferenci

Konference je otevřena všem doktorandům prezenční i kombinované formy studia, kteří ve svých disertačních pracích řeší různorodá pedagogická, didaktická, speciálněpedagogická, pedagogicko-psychologická i andragogická témata. Název konference má být inspirací, nikoliv omezením.

Na konferenci se lze přihlásit jako aktivní, nebo pasivní účastník.

Registrace posteru

Předepsaným formátem prezentace na konferenci je poster.

Na konferenci se lze jako aktivní účastník zaregistrovat pouze s posterem, který je vědecko-výzkumně vztažen do oblasti pedagogiky. Organizační výbor si vyhrazuje právo odmítnout postery, které toto základní kritérium nebudou splňovat.

Zaregistrovat, prezentovat a publikovat je možné příspěvky v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

V registračním formuláři je třeba vyplnit název posteru a anotaci obsahující cíl, teoretické ukotvení a metodologii posteru.

Potvrzení o přijetí či zamítnutí posteru bude organizačním výborem zasíláno vždy na kontaktní e-mail uvedený v registraci, a to do cca 5 pracovních dnů od registrace.

Publikování příspěvku

Výstupem konference je recenzovaný sborník s ISBN, který bude publikován online a na CD. Pět až sedm nejkvalitnějších příspěvků bude vybráno k publikování v recenzovaném odborném časopise e-Pedagogium (v průběhu roku 2018-platí pro dobíhající ročník 2017). Pro ročník 2018 budou příspěvky publikovány v průběhu roku 2019. 

Příspěvky budou publikovány ve formě souvislého textu, který je obvyklý pro sborníky z konferencí.

Ve sborníku budou publikovány všechny příspěvky, které splní následující podmínky:

 •  zaregistrovaným účastníkům umožníme publikovat všem,
 • včasné zaslání finální verze příspěvku ve formě souvislého textu do 14.12.2018,
 • dodržení formálních kritérií pro psaní příspěvku Šablona příspěvek,
 • úspěšné absolvování recenzního řízení Šablona recenzního řízení.

V případě nesplnění jedné nebo více uvedených podmínek nemůže být příspěvek publikován.

 

Kde je konference?

Konferenci pořádá Pedagogická fakulta UP v budově na Žižkově náměstí 5 v Olomouci. Uvítá tě velká socha T.G.Masaryka. Od vlakového nádraží pěšky 10 minut.

Kde složit hlavu?

Studenské koleje poskytují azyl v rámci služeb hotelu. Dále v centru hotel Palác, Clarion. Alternativou jsou AirBnb nebo Couchsurfing. Ubytování si účastníci zajišťují a hradí samostatně.

Kolik to stojí?

Konference i workshop je zdarma. Investuješ pouze svůj čas, energii a svoji radost. 
Organizační výbor si vyhrazuje právo zrušit konání workshopů z důvodu nízkého počtu přihlášených účastníků.

Jak se k nám dostat?

Letadlem přes oceán. Letiště najdete v Praha, Brno, Ostrava. Vlakem, autobusem či osobním autem. Vzdálenost vlakového nádraží v Olomouci od Pedagogické fakulty je cca 10 minut chůze. 

Formát posteru
 • Časový harmonogram jednání v sekcích bude zveřejněn po skončení registrace aktivních účastníků.
 • K prezentaci je třeba si připravit:
 • jeden výtisk posteru na jednom archu papíru ve formátu B1
  (variace 70 x 100 cm)
 • min. 20 výtisků posteru ve formátu A4 pro případné zájemce v rámci prezentace
 • U velkého i malého formátu je povolen jak barevný, tak černobílý tisk.
  Formát a obsah posteru jsou závazně stanoveny. šablona poster 

Časový harmonogram prezentace posterů bude uveřejněn v týdnu před konáním konference. Prezentace posteru vyžaduje ve vymezený čas osobní přítomnost autora.

Aktivní účastníci konference budou moci nainstalovat své postery po skončení plenárního jednání (během obědové pauzy).

Doktorská konference zaměřená na aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů 2018.

Add to My Calendar 2018-07-11 09:00:00 2018-08-11 20:00:00 Europe/Prague SCUP 2018 Olomouc Students conference 2018 Pdf UPOL SCUP 2018 Olomouc Students conference 2018 Pdf UPOL Olomouc, Czech Republic CTHthemes konferencedsp17@gmail.com

Co se událo?

Sleduj twitter a hashtag #scup18 . Sdílej, foť a buď s námi u všeho.

Kde se ubytovat

S ubytováním ti pomůže naše mapa.

Hotel Palackého koleje UP

Od 400 Kč

Stránka hotelu

Hotel Palác

Od 1400 Kč

Stránka hotelu

Hotel Clarion

Od 1800 Kč

Stránka hotelu

Partneři a sponzoři konference 2018

 

location-icon

Adresa

Pedagogická fakulta UP

Žižkovo náměstí 951/5,

Olomouc, 77900, Česká republika

Vědecký výbor konference

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, PhD.
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.
doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.
doc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D.
doc. PhDr. Marcela Musilová, Ph.D.
doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.
PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.
Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D.
PhDr. Jitka Petrová, Ph.D.
PhDr. Jitka Plischke, Ph.D.

email-icon

Kontakt

E-mail konferencedsp17@gmail.com

Organizační výbor konference
Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.
JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D.

Mgr. Tereza Buchtová
Mgr. Iva Koribská
Mgr. Jiří Kropáč
Mgr. Markéta Šemberová

Stránky s kontakty www.upss.cz

Edukace jinak.

Poznej atmosféru mezinárodní vědecké konference.

back to top