International scientific conference
Cross-Cultural Perspectives of PhD Students and Their Preparation with Focus on Diversity and Interdisciplinarity

Registration is closed. The poster section programme is here.

SCHEDULE 2018

 

International scientific conference
Cross-Cultural Perspectives of PhD Students and Their Preparation with Focus on Diversity and Interdisciplinarity

The reviewed proceedings present twelve contributions from the international conference “Current Issues of Education in PhD Students’ Researches XIII: Beginning teacher in the changing society“, held at the Faculty of Education, Palacký University Olomouc on November 7 – 8, 2017. The contributions are focused on the field of education – namely the issue of personality of a teacher, psychological aspects of education and other actual issues.

Journal CZ & ENG 2017 

KEYNOTE 2018

KEYNOTE 2018

Associate Professor Alex KROUGLOV UCL London

Drs. Elena VALBUSA Universiteit Utrecht

doc. Tomáš JANÍK Masarykova Univerzita Brno

International week 2018

The International Weekend at the Institute of Pedagogy and Social Studies will be held from 5 November to 9 November. Candidates can register by email with Dr Jůvová alena.juvova (at) upol.cz. There will be lessons in the week, interest activities, introductions of university workplaces, etc. You are cordially invited.

 

Registration

Registration is closed. The poster section programme is in the process and it will be hanging on the websites until 6th November 2018.

Templates

Templates of the poster and article can be downloaded in the packed ZIP.

Download package HERE.

 

KEYNOTES & WORKSHOPS 2018

Registrace / Registration

Prezence účastníků konference a ranní občerstvení / Registration and small morning snack

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

8:30

Zahájení konference / Opening speech

Zahájení konference a zahajovací úvodní proslov vážených členů fakulty a paní děkanky / Opening speech by dean of faculty / vice-dean / faculty staff

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

09:30

KEYNOTE#1 Associate Professor ALEXANDER KROUGLOV Ph.D.

by Associate Professor Alex Krouglov UCL University London UK & Rezekne Academy of Technologies Latvia

To contextualise or not contextualise in research? Is cross-cultural research possible?

Keynote language is English / Keynote v angličtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

09:45

KEYNOTE#2 Drs. ELENA VALBUSA & Huda Al Baker

by Drs. Elena Valbusa & Huda Al Baker Universiteit Utrecht

Inclusion, bridges of integration

Keynote language is English / Keynote v angličtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

11:00

KEYNOTE#3 doc. PhDr. Tomáš Janík. Ph.d., M.Ed.

by doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D. Masarykova Univerzita Institut výzkumu školního vzdělávání

Transdisciplinární didaktika aneb o sdílení znalostí v učitelské profesi /Transdisciplinary didactics or sharing of knowledge in the teaching profession

Keynote language is Czech / Keynote v češtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

12:15

Oběd / Lunch

Menší občerstvení v prostorách fakulty / Lunch

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

13:30

Posterové prezentace / Poster presentation

Poster – časový harmonogram výstupů účastníků bude zavěšen na webové stránky po uzavření registrace 28/10/2018.

Poster schedule will be announced after closed registration on 28th of October 2018.

přízemí a 1. poschodí nové budovy Pedagogické fakulty / basement and the first floor at Pedagogical faculty

14:30

Ukončení a volná diskuze / Ending of the day one and discussion

Zakončení prvního dne konference / Ending of the day one and discussion

End of the 1st day of the conference.

Místnost N3/Room N3

18:00

Dopolední workshop #1 Associate Professor Digby Warren London Metropolitan University 9:30-11:00

by Associate Professor Digby Warren London Metropolitan University UK

Využití kreativních metod pro výuku během přípravy v terciálním vzdělávání
Užití kreativních metod k podpoření studenské aktivity během vzdělávání.

In this practical session, we will explore teaching activities that encourage student active learning in Higher Education, and how to design them. We will focus on creative methods and how these can be used in various disciplines to engage students, share cultural perspectives and develop important skills and awareness.

Prosíme Vás doneste si s sebou svůj mobilní telefon, který využijete na jednu z aktivit workshopu. Případně Vám bude na místě zapůjčen tablet či mobilní telefon.

Please take your mobile devices with you :). This workshop is mobile friendly.

Using creative methods to encourage student active engagement in HE learning.

Workshop je v angličtině / Workshop is in English.

Místnost N21 / Room N21

9:30-11:00

Dopolední workshop #2 Associate Professor Francisco Ramos Ph.D. University Jaume I 9:00 – 10:30 – pauza-  10:45 – 12.10 hod

by Associate Professor Francisco Ramos Ph.D.

Workshop How to Present Data / Workshop Jak prezentovat data

Časová osa 9:00 – 10:30 – pauza-  10:45 – 12.10 hod. / Timetable 9:00 – 10:30 – break-  10:45 – 12.10

The first part of the workshop will focus on the following topics regarding the presenting of data:

1. Is important the design? 2. I like that font 3. Are these colors right? 4. The power of images 5. Presenting Data

The second part will lead the students to the practical activities. Students will work with the old presentation they did or used in the past (poster, powerpoint) and modify that presentation following the recommendations they learnt in the first part. Everyone will show the most important modifications they just did to the rest of the classroom having some discussions.

Workshop Jak prezentovat data
První část workshopu bude zaměřena na následující témata týkající se prezentace dat:
1. Je design důležitý? 2. Tento font se mi líbí 3. Hodí se tyhle barvy? 4. Moc obrázků 5. Prezentace dat
V druhé části se budou studenti věnovat praktickým aktivitám. Každý účastník workshopu si s sebou přinese prezentaci, kterou v minulosti používal (poster, power point) a přepracuje ji podle doporučení z teoretické části. Během závěrečné diskuze účastníci předvedou a okomentují svou práci.
Workshop je v angličtině / Workshop is in English

Room N35

09:30-13:00

Dopolední workshop #3 Huda Al Baker Universiteit Utrecht 9:30-10:15

by Huda Albaker

Z Damašku do Nizozemí / A Story from Damascus to the Netherlands

Highlight the importance of diversity in the university and break the stereotype of refugees in Europe.

Workshop je v angličtině / Workshop is in English.

Místnost N25 / Room N25

9:30-10:15

Odpolední workshop #1 Internetová bezpečnost a prevence PhDr. René SZOTKOWSKI, Ph.D. PdF UPOL 11:30-12:30

by PhDr. René SZOTKOWSKI, Ph.D.

Internetová bezpečnost a prevence / Internet safety and prevention in education

Místnost P7 / Room P7

11:30-12:30

Odpolední workshop #2 Realizace výzkumu v mezikulturním kontextu: zkušenosti a reflexe Danping Peng Ph.D. PdF UPOL 11:30-12:30

by Danping Peng Ph.D. ÚPSS PdF UPOL

Realizace výzkumu v mezikulturním kontextu: zkušenosti a reflexe / Conducting research in a cross-cultural context: challenges and reflections

Tento workshop poskytne představu o tom, jak provádět interkulturní doktorský výzkum. V semináři budou představeny výzvy a úvahy v praktických příkladech. Dále budou představeny některé případy v různých kontextech výzkumu.

This workshop will give some idea about how to conduct a cross-cultural research for PhD students. In the workshop, challenges and reflections in practical examples will be introduced. And some cases in different contexts will be presented.
Místnost N25 /Room N25

11:30-12:30

Konec konference / Ending of the conference

Konec konference / Ending of the conference

13:15

 

International scientific conference for doctoral studies

Cross-Cultural Perspectives of PhD Students and Their Preparation with Focus on Diversity and Interdisciplinarity

7th – 8th of November 2018

Faculty of Education, Palacký University

Olomouc
The Czech Republic

 

News

 Deadline for registration – 28th October 2018.

Full paper submission until 14th December 2018.

KEYNOTES AND WORKSHOPS WITH INTERNATIONAL GUESTS AND ACADEMICAL EXPERTS AND GOOD PRACTICE – CZ, CHN, UK, NL.

Frequently Asked Questions

Basic information about the conference

The conference is open to all full-time and part-time/combined doctoral students who are in their doctoral dissertations addressing a diversity of topics in fields of pedagogy, didactics, special education, psychology and pedagogical andragogy. The conference title should be an inspiration, however, not limitation.

Every participant can choose whether he/she participates as active or passive.

Registration of the poster

The prescribed format of presentation at the conference is a poster.

It is possible to register for the conference as an active participant only with a poster which is related by its research to pedagogy. The Organizing Committee reserves the right to reject posters that do not meet this primary criterion.

It is possible to register, represent and publish contributions in Czech, Slovak or English.

It is necessary to fill in the registration form the name of the poster and abstract that includes the aim, theoretical anchoring and methodology of the research.

Acceptance or rejection letter will be sent by the Organizing Committee on the e-mail used in the registration within approximately 5 working days since registration.

Publishing of the article

The outcome of the conference will be a reviewed collection book with ISBN which will be published online and on a CD. Five to seven high-quality articles will be selected for publishing also in a peer-reviewed journal e-Pedagogium (during 2018). For the conference in 2018 held by the university the year of the publication will be in the special reviewed journal during 2019. Deadline for registration on the conference is until 28th October 2018. Full paper submission is possible until 14th December 2018. 

Papers will be published in the form of a continuous text which is usual for the conference collection books.

Articles must fulfil the following criteria in order to be published in the collection book:

In case of failing one or more of the above-mentioned criteria, the article will not be published.

 

Where does the conference take place?

The conference is organized by the Faculty of Education, Palacký University on Žižkovo Náměstí 5 in Olomouc. In front of the main building of the faculty is a statue of T. G. Masaryk. 10 minutes walk from the train station.

Where to lay your head?

Student’s dormitories provide accommodation in form of a hotel. In the heart of the centrum is also Palác hotel and Clarion hotel. The alternative could be Airbnb and Couchsurfing. Participants arrange and pay for their accommodation on their own costs.

How much does it cost?

The whole conference and workshops are free. The only things you will have to invest are your time, energy and joy.
The Organizing Committee reserves the right to cancel any workshop because of the low number of registered participants.

How to get here?

Airports are in Prague, Brno and Ostrava. You can get to Olomouc, Hl. Nádraží by train or bus from all of the previously mentioned cities. You can also use the city transport to travel around Olomouc, such as trams, buses and taxi services.

The format of the poster

The programme of the poster sections will be published after the registration of all active participants.

 • It is necessary to prepare for your presentation:
  • one copy of the poster on one sheet of paper in the size of B1
   (size of 70 x 100 cm)
  • at least 20 copies of the poster in the A4 format for people interested in your presentation
  • For both large and small format of the presentation, it is allowed to use both colour and monochrome printing. 
   The format and content of the poster are mandatorily set. poster template  

  The programme of the poster presentations will be published during the week before the conference starts. It is required that during the poster presentation the author is present at the given time. 

Active participants of the conference can install their posters after the last keynote speaker (during lunch break).

The doctoral conference focuses on the current pedagogical issues in the research of the students of doctoral study programmes in 2018.

Add to My Calendar 2018-11-07 09:00:00 2018-11-08 16:00:00 Europe/Prague SCUP 2018 Olomouc Students conference 2018 Pdf UPOL SCUP 2018 Olomouc Students conference 2018 Pdf UPOL Olomouc, Czech Republic CTHthemes j.kropac@upol.cz

What is happening?

Follow the Twitter hashtag #scup18 . Take and share pictures, be part of the conference.

Accommodation

Hotel Palackého koleje UP

From 400 CZK

Hotel websites

Hotel Palác

From 1400 CZK

Hotel websites

Hotel Clarion

From 1800 CZK

Hotel websites

Partners and sponsors 2018

 

location-icon

Address

Pedagogická fakulta UP

Žižkovo náměstí 951/5,

Olomouc, 77900, Česká republika

Organizing Scientific Committee

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, PhD.
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.
doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.
doc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D.
doc. PhDr. Marcela Musilová, Ph.D.
doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.
PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.
Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D.
PhDr. Jitka Petrová, Ph.D.
PhDr. Jitka Plischke, Ph.D.

email-icon

Contact

E-mail konferencedsp17@gmail.com

Conference organising team:
Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.
JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D.
Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D.

Mgr. Tereza Buchtová
Mgr. Iva Koribská
Mgr. Markéta Šemberová

Mgr. Jiří Kropáč – web support&issues reporting – j.kropac@upol.cz

The faculty department websites with contacts www.upss.cz

Try the different way of education.

Feel the atmosphere of the scientific international conference.

back to top