Předběžný program konference SCUP 2022

Předběžný program konference SCUP 2022

Úterý 8. listopadu 2022 – konference

08.00 – 09.00   prezence účastníků konference (předsálí nové auly PdF UP)

09.00 – 09.15   slavnostní zahájení konference (nová aula PdF UP)

09.15 – 11.30   plenární jednání (nová aula PdF UP; pořadí přednášek je v jednání)

  • doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D., PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D.

(Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

Sociální pedagog a jeho role ve školním prostředí: reflexe empirických poznatků z České republiky a ze zahraničí

  • Mgr. Jiří Daněk

(předseda Asociace sociálních pedagogů)

Činnost a cíle Asociace sociálních pedagogů

  • doc. PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD.

(Fakulta humanitních a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove)

Intelektuálne štandardy v problematike kritického a morálneho myslenia

  • Mgr. Jana Trabalíková, PhD.

(Ústav celoživotného vzdelávania, Žilinská univerzita v Žiline)

Krok po kroku sa stávať vysokoškolským učiteľom

11.30 – 13.00   přestávka na oběd

13.00 – 16.30   posterové prezentace studentů DSP (místnosti budou upřesněny)

16.30   neformální ukončení prvního dne konference, volná diskuse

Středa 9. listopadu 2022 – navazující přednášky a workshopy

Sociální pedagog na základní škole

Bc. Lenka Kubzová (ZŠ Ostrava – Výškovice)

10.30 – 11.15 a 11.30 – 12.15 (workshop bude realizován dvakrát)

místnost N3

Prezentace projektu SYPO – klíčová aktivita Začínající učitel a její výstupy

Národní pedagogický institut České republiky

(místnosti budou upřesněny)

10.00 – 12.30   přednášky (detailní seznam viz www.scup.cz)

13.30 – 15.30   workshopy – diskusní kluby (probíhají paralelně, po jejich skončení následuje společná prezentace výstupů)

  • Komunikační dovednosti začínajících učitelů, poskytování zpětné vazby – hodnocení výsledků vzdělávání

Romana Lisnerová, Věra Šimečková

  • Sebereflexe dovedností začínajícího učitele – práce s balančním kruhem

Jana Hrkalová, Libor Skala

  • Co je to portfolio, jak ho využít ve výuce se žáky a jak si vést své profesní portfolio učitele

Václav Nádvorník, Martin Ševčík, Jiří Taufer

16.00   neformální ukončení konference, volná diskuse

Předběžný program je ke stažený v .PDF souboru ZDE.

Finální podoba programu bude zveřejněna po 2. listopadu 2022.