Představení řečníků na SCUP 2022 #3 / KEYNOTE SCUP 2022 #3

Mgr. Jana Trabalíková, PhD.

Krok po kroku sa stávať vysokoškolským učiteľom

Ústav celoživotného vzdelávania, Žilinská univerzita v Žiline

Anotácia:

Aký je kvalitný vysokoškolský učiteľ? Ako sa ním môžem stávať ja – študent doktorandského štúdia? Čo a kto mi v tom môže pomôcť? To sú otázky, ktoré si vedome alebo podvedome kladie každý doktorand vstupujúci do vyučovania na vysokej škole. Iba vedomé hľadanie odpovedí na ne, vedie k zmenám v pedagogickej činnosti. Študentov doktorandského štúdia budeme sprevádzať jednotlivými otázkami, pričom sa zamyslíme nad krokmi, ktoré im môžu napomáhať približovať sa k excelentnosti. Pripraviť výborného vysokoškolského študenta pre prax môže totiž iba kvalitný, svoju prácu reflektujúci vysokoškolský učiteľ. Zvlášť začínajúci doktorand preto musí byť proaktívny v oblasti sebarozvoja.