Praktické informace pro zájemce o konferenci SCUP 2022

Praktické informace pro zájemce o konferenci SCUP 2022

Konference SCUP 2022 „Trends in Teacher Education in the Mirror of Today’s Society“

8. – 9. listopadu 2022

Registrace je možná do 31. října 2022 zde: https://forms.gle/Eu5t8arjkhNyBBob8

E-mail konference: dspkonference2022@gmail.com

Lze se registrovat jako aktivní účastník – tato možnost je určena pro studenty doktorského studia v pedagogicky zaměřených oborech, kteří vystoupí s posterem. Informace naleznete níže.

Samozřejmě je možná i pasivní účast. Volbou mezi aktivní a pasivní účastí Vás provede interaktivní registrační formulář.

Účast na konferenci je bezplatná.

Na konferenci SCUP 2022 navazuje závěrečná konference projektu WAWE-IT

9. – 11. listopadu 2022

Registrace je možná do 31. října 2022 zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyLz-7vC-jZIcdyhlXWUFEtZQL_oJPDmICvxav9EGW2Up9zQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Informace pro aktivní účastníky konference SCUP 2022 (studenti DSP s posterem)

Prezentace studentů DSP probíhají formou posteru.

  • Účastníci mohou prezentovat projekt disertační práce, přehledovou studii, dílčí výsledky výzkumu nebo finální výstupy disertační práce.
  • Lze prezentovat v jazyce českém, slovenském a anglickém.
  • Prezentace posterů bude probíhat v tematicky zaměřených sekcích. Předpokládá se stručné představení posteru autorem a následná diskuse přítomných.
  • Pro účastníky z České republiky a Slovenské republiky je nutná osobní účast, není možné prezentovat online. Účastníci z jiných zemí budou zařazeni do online sekce.

Šablonu posteru naleznete na pravé liště webových stránek konference (zvlášť pro prezentující v češtině / slovenštině, zvlášť pro prezentující v angličtině).

  • V šabloně jsou uvedeny všechny obsahové i formální náležitosti posteru.
  • Poster by měl být vytištěn barevně nebo černobíle na papíru formátu B1 (70 x 100 cm). Pro prezentaci je vhodné mít připravené i materiály pro posluchače (poster vytištěný barevně či černobíle ve formátu A4). Před tiskem doporučujeme poster uložit ve formátu .pdf.

Aktivní účastníci konference (studenti DSP), kteří na konferenci prezentovali, mohou zaslat své příspěvky v podobě článku. Pokud text úspěšně projde recenzním řízením, bude publikován ve sborníku z konference.

Šablonu článku naleznete na pravé liště webových stránek konference (zvlášť pro texty v češtině / slovenštině, zvlášť pro texty v angličtině).

  • V šabloně jsou uvedeny všechny obsahové i formální náležitosti článku (věnujte prosím pozornost rozsahu textu i jeho jednotlivých částí, citační normě atd.).
  • Článek zasílejte ve formátu .doc nebo .docx.
  • Na liště naleznete i kritéria recenzního řízení.