Představení workshopů na SCUP 2022 #1 / Workshop SCUP 2022 #1

Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů SCUP 2022

9.11.2022 – Olomouc

Cíl: Představit projekt SYPO, klíčovou aktivitu Začínající učitel a její výstupy; provést účastníky aktuálními tématy začínajících učitelů

10:00 – 12:30

DOPOLEDNE přednáška, kde se střídají mluvčí – cca 3 hodiny

 • Představení projektu SYPO, Klíčová aktivita Začínající učitel a práce s triádou (Monika Brodská)
  • Východiska pro tvorbu metodických materiálů a další podpory začínajících učitelů (Miluše Vítečková)
 • Představení pilotáže Modelu systému podpory začínajících učitelů (Monika Brodská, Jana Hrkalová, Romana Lisnerová, Jiří Taufer)
 • Představení dalších aktivit k podpoře triády: začínající učitel – uvádějící učitel – vedení školy (Hana Císařová, Jana Hrkalová, Věra Šimečková, Libor Skala)
 • Představení Modelu systému podpory začínajících učitelů a dalších podpůrných materiálů (Romana Lisnerová, Václav Nádvorník, Jiří Taufer– Cesta, Čtyřlístky)
 • Představení fáze implementace (Monika Brodská)
 • S čím se mohou studenti ve škole na začátku setkat (Libor Skala, Romana Lisnerová)
 • Vystoupení zástupce z pilotní školy – příklady inspirativní praxe

12:30 – 13:30 přestávka na oběd

13:30 – 15:30

Workshopy/diskusní kluby (týmy cca pro 20 účastníků) 60 minut, poté společná prezentace výstupů  

 • Komunikační dovednosti začínajících učitelů, poskytování zpětné vazby – hodnocení výsledků vzdělávání – Romana Lisnerová, Věra Šimečková;
 • Sebereflexe  dovedností začínajícího učitele – práce s balančním kruhem – Jana Hrkalová, Libor Skala;
 • Co je to portfolio a jak ho využít ve výuce se žáky a jak si vést své profesní portfolio učitele – Václav Nádvorník, Martin Ševčík, Jiří Taufer.