Představení řečníků na SCUP 2022 #1 / KEYNOTE SCUP 2022 #1

Sociální pedagog a jeho role ve školním prostředí: reflexe empirických poznatků z České republiky a ze zahraničí

Tomáš Čech, Alena Jůvová

Ústav pedagogiky a sociálních studií, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Přednáška přispívá k dlouhodobé intenzivní diskusi o roli sociálního pedagoga ve školním prostředí. Autoři se zaměří na reflexi současných výzkumných zjištění a zkušeností z praxe  k tomuto tématu, a to v českém i v mezinárodním kontextu s cílem poskytnout prostor nejen pro odbornou diskusi o uplatnění sociálního pedagoga.

Východiskem je situace, kdy na školy i učitele jsou v souvislosti se společenskými změnami kladeny značné požadavky. Jde především požadavek na vysokou kvalitu vzdělávání obecně, konkrétně pak se klade důraz na rozvoj kompetencí žáků spojený s budováním stabilního základu jejich znalostí, dovedností a postojů. To vyžaduje mimo jiné kvalitnější systematický a koncepční přístup k prevenci a k řešení rizikového chování, intenzivní podporu pedagogické práce učitelů, vytváření příznivého klimatu ve třídě a ve škole a v neposlední řadě spolupráci s výchovnými poradci a dalšími odborníky v rámci multidisciplinárního týmu. To vše vytváří a poskytuje prostor pro sociálního pedagoga, který se pro školství/školy postupně stává jedním z klíčových aktérů výchovně-vzdělávacího procesu.

Na přednášku naváže představení činnosti a cílů Asociace sociálních pedagogů

Prezentující: Mgr. Jiří Daněk – předseda Asociace sociálních pedagogů