WAVE-IT Závěrečná konference E-MOTION 9. listopadu 2022 do 11. listopadu 2022

WAVE-IT Final Conference

“E-MOTION”

Škola jako pevný bod v nejisté době

AGREEMENT NUMBER –2019-1-CZ01-KA203-061386

9th – 11th of November 2022

Faculty of Education, Palacký University in Olomouc

Mezinárodní závěrečná konference projektu WAVE-IT se bude konat ve dnech 9. – 11. listopadu 2022 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Představíme zde výstupy projektu, které se věnovaly dvěma důležitým oblastem edukace, a to problematiky dovedností pro 21. století a výchově k podnikavosti s akcentem ke konceptu udržitelného rozvoje. Dílčím tématem celé konference bude, kromě jiného, také snaha o reflexi současného dění ve společnosti, které pro mnohé učitele, další pedagogické pracovníky, studenty, žáky i jejich rodiny představuje náročnou situaci, jejíž zvládání vyžaduje mnoho sil. Jde o prolínání kladných i záporných emocí, resilientní chování i budování sebedůvěry. To vše je třeba v této náročné době podporovat a rozvíjet.     

Program Proposal*

9. 11. 2022

When?What?Where?
17:00 – 20:00Welcome drink and opening the conferenceFaculty of Education
Žižkovo nám. 5, Olomouc

10. 11. 2022

When?What?Where?
8:30 – 9:30RegistrationFaculty of Education
9:30 – 10:00Opening the first day of the final conference
10:00 – 12:00Keynotes
12:00 – 14:00Lunch
14:00 – 15:30Sessions – IOs presentations
15:30 – 16:00Coffee break
16:00 – 17:30Sessions – projects presentations
19:00 – 23:00Dinner  

11. 11. 2022

When?What?Where?
8:30 – 9:00RegistrationFaculty of Education
9:00 – 11:00School projects presentation – poster session
11:00 – 12:00Closing the conference
12:00 – 14:00Lunch
14:00 – 16:00Final PM
19:00 – 23:00Closing Dinner  

 *změna programu vyhrazena