Harmonogram konference / Schedule of programme

Milé kolegyně a kolegové, vážení účastníci a studenti,

podrobný rozpis sekcí a harmonogram bude zavěšen po uzavření registrací dne 2. listopadu.

Provizorně Vám představujeme harmonogram konference, který lze v průběhu konference očekávat.

V úterý se uskuteční plenární zasedání a následně bude program vyhrazen pro prezentaci aktuálních vědeckých výstupů a přihlášených projektů v posterových sekcích.

Středa bude vyhrazena kreativním workshopům.

08.00 – 09.00 prezence účastníků konference (předsálí nové auly PdF UP)

09.00 – 09.15 slavnostní zahájení konference (nová aula PdF UP)

09.15 – 11.30 plenární jednání (nová aula PdF UP)

(moderuje doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.)

Přednáška pana docenta Josefa Malacha, PhDr., CSc., Ostravská univerzita. Vzdělávací výzvy a trendy, pedagogické inovace a budoucí učitelé.

Přednáška pana doc. PhDr. Vojtěcha Regece, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci. Doktorské školy (UPOL) (Vybrané determinanty úspěšnosti studia v doktorském studijním programu – Quo vadis doktorandské studium?).

Přednáška pana Henny Oude Maatman & Associate proffessor Paul Stuit. Saxion University of Applied Sciences, Enschede. A reflective practitioner in an ever-changing world.

11.30 – 13.00 přestávka na oběd

13.00 – 14.30 posterové prezentace (první blok)

14.30 – 15.00 přestávka

15.00 – 16.30 posterové prezentace (druhý blok)

16.30                          neformální ukončení prvního dne konference, volná diskuse

Středa 10. listopadu 2021

08.30 – 09.30 workshop 1 Academic Educational skills – Teaching Excellence Improvement, Academic Research Skills – Research Excellence Improvement and drop-out of students (Faculty of Education, Palacky University Olomouc) Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

09.45 – 11.00 workshop 2 Leading learning: how to explore your mode of learning (Faculty of Education, Palacky University Olomouc) Danping Peng Ph.D.

11.15 – 12.30 workshop 3 Teaching with Primary Sources (Program Coordinator for the Social Science Education Program at the University of Central Florida) Scott M. Waring, Ph.D.
https://ccie.ucf.edu/profile/scott-waring/

12.30                          neformální ukončení konference, volná diskuse

Po ukončení konference SCUP je možné navštívit doplňkové aktivity projektu WAWE-IT, které budou navazovat formou workshopů:

Ingrid Agud, Angelina Sánchez Martí: Promoting teacher’s social entrepreneurship in primary schools and in teacher education, Universitat Autònoma de Barcelona, Catalonia, Spain

Associate professor Chantal Velthuis: 21st-century skills in teacher profession, Saxion University of Applied Studies, Enschede, Netherlands – tento WS je plánován na cca 2 x 120 min. ve středu od 14:00 do 18:00.

Registrace na tyto workshopy je přímo na místě v jednotlivých učebnách označených logem WAWE-IT.

  • změny v harmonogramu vyhrazeny

Dear colleagues, dear participants and students,
We want to present a raw schedule of the conference programme.
Please note that a final programme schedule is going to be presented before the start of the conference after closed registrations around the 2nd of November with all rooms and poster sectors with a detailed schedule for participants.

Participants may expect a plenary section on Tuesday until lunch break, and on Wednesday, you may be ready for workshops. If you are not registered for the workshop or decide to change your submission for a workshop at faculty, that is possible, and in each room, a signature form will be ready to approve your attendance.

We are hoping that everything is going to enjoy the prepared programme.
We are looking forward to seeing you in Olomouc soon.

Conference team SCUP

Changes in the programme are variable, please, until the presentation of the final schedule some changes may happen. Thank you for your understanding.