Představení řečníků pro ročník 2021/ KEYNOTES 2021 and workshops

Vážené kolegyně a vážení kolegové, milé studentky a milí studenti,

nadcházející ročník konference se kvapem blíží a je nám ctí Vám sdělit jména renomovaných řečníků, kteří na letošním ročníku vystoupí.

Zahraniční zkušenosti představí Henny OUDE MAATMAN of Saxion University of Applied Sciences, Enschede.

Tuzemské poznatky ve své přednášce představí pan doc. PhDr. Josef Malach, CSc. z Ostravské univerzity.

Název přednášky:

Vzdělávací výzvy a trendy, pedagogické inovace a budoucí učitelé

Přednášející:

doc. PhDr. Josef Malach, CSc.
Katedra pedagogiky a andragogiky
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity

Abstrakt:

Aktuálními společenskými výzvami směřujícími ke školnímu vzdělávání jsou globalizace, úsilí o udržitelný rozvoj, potřeba rozvíjení občanské demokratické společnosti, uplatňování práva na kvalitní vzdělání a nástup Průmyslu 4.0. Cílené nebo spontánní reakce na tyto výzvy představují současné trendy ve vzdělávání, jež jsou obvykle spojovány s megatrendy, které charakterizují vývoj lidské civilizace jako celku. Pro vysokoškolské vzdělávání, včetně programů pro přípravu budoucích učitelů, byly nedávno (Brown, McCormack a kol., 2020) se zohledněním globálních trendů definovány specifické trendy začleněné do pěti kategorií: sociální, ekonomické, technické, vysokoškolské a politické. Výzvy směrem ke vzdělávání a vzdělávací trendy by se měly projevit v očekáváních společnosti od školského systému jako celku, často formulovaných jako principy vzdělávání nebo učení, která bývají deklarována politickými programy a mnohdy i málo naplněnými strategiemi. Především by se však měly projevit v charakteristikách kvalitních škol. Ke stálému zlepšování práce škol je nezbytné realizovat inovace a využívat inovativní nástroje a postupy ve vzdělávání. Za klíčové faktory těchto inovací jsou považovány lidské zdroje, především samotní učitelé, učící se organizace, technologie, regulace a organizace, výzkum v oblasti vzdělávání a rozvoj vzdělávání. Objevují se „inovativní pedagogiky“, charakteristiky inovativního učebního prostředí a nástroje pro měření úrovně inovativnosti ve vzdělávání, která se v České republice jen pomalu zlepšuje. Mohou se stát budoucí učitelé nositeli inovací a jak je možné toho dosáhnout?

Na aktuální poznatky v oblasti doktorských škol svůj příspěvek představí také pan doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci.

Dále se můžete těšit na workshopy v anglickém jazyce, kde se například dozvíte:

  • jak pracovat s primárními zdroji Teaching with Primary Sources Scott M. Waring, Ph.D. (Program Coordinator for the Social Science Education Program at the University of Central Florida).
  • aktuální pedagogické přístupy – Leading learning: how to explore your mode of learning od Danping Peng, Ph.D. (Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci).
  • pohled a přínos vysokoškolské pedagogiky představí doc. Štefan Chudý ve svém tématu, které představí aktuality v přípravě doktorského studia. Workshop se zaměřuje na problematiku adaptace studentů doktorského studia začínajícího akademického pracovníka do univerzitního prostředí. Diskutované budou problematiky jako adaptace, adjustace, kariérní růst – Academic Educational skills – Teaching Excellence Improvement , Academic Research Skills – Research Excellence Improvement a problematika drop-outu.

Přihlašovací formulář bude aktivní od 12.10.2021 a naleznete ho v samostatném příspěvku na webu.

Těšíme se na Vás.

Organizační tým konference SCUP

English version

Dear colleagues and students,

We would like to introduce you to keynotes for the STUDENTS CONFERENCE UNIVERSITY PALACKY (SCUP) 2021 which will be held at our faculty on days 9th and 10th November 2021.

It is a great pleasure to introduce the first keynote speaker Henny OUDE MAATMAN of Saxion University of Applied Sciences, Enschede.

Secondly, we are going to invite our keynote from the University of Ostrava, associate professor Josef Malach.

Vice-dean of Faculty of Education and associate professor Vojtech Regec introduce current opportunities at doctoral schools’ platforms.

We would like to invite you to participate also in interesting workshops which be led by our special guests and researchers from all over the world at our faculty.

  • Teaching with Primary Sources Scott M. Waring, PhD (Program Coordinator for the Social Science Education Program at the University of Central Florida).
  • Leading learning: how to explore your mode of learning Danping Peng, PhD (Faculty of Education, Palacky University Olomouc).
  • Academic Educational skills – Teaching Excellence Improvement, Academic Research Skills – Research Excellence Improvement and drop-out of students Stefan Chudy, PhD (Faculty of Education, Palacky University Olomouc).
  • and many more.

For further information, please, visit a conference programme on websites.

Look forward to seeing you in Olomouc during our traditional conference.

Conference SCUP team