Konference 9. listopadu 2021 a 10. listopadu 2021

Vážení studenti, milé kolegyně a milí kolegové,

s ohledem na blížící se termín naší každoroční konference je nám ctí oznámit, že následující ročník bude pokračovat tradičně prezenčně v útrobách naší alma mater na půdě Pedagogické fakulty v Olomouci, a to v termínu od 9.11.2021 do 10.11.2021.

Tématem letošního ročníku je název Teachers4Future.

Z volného překladu si lze letošní téma vykládat jako učitelé pro budoucnost. Z pohledu post-pandemického návratu do tradičního vzdělávání je pro společnost důležité rozvíjet kompetence, které nejen učitelé, studenti, žáci přeberou a budou plně akceptovat, ale je také nutné rozvíjet profesní přípravu, celoživotní vzdělávání a možnosti didaktických přístupů. Téma konference není limitující, nýbrž přináší možnosti jak společně diskutovat současné požadavky na pedagogicko-psychologické nároky učitelské profese napříč vzdělávacím systémem.