Associate Professor Digby Warren

Associate Professor Digby Warren

Associate Professor Digby Warren

Head of the Centre for the Enhancement of Learning & Teaching at London Metropolitan University

Biography

English version

Associate Professor Digby Warren has been working in the field of higher education development for over 20 years. His chief area of expertise is curriculum development and associated teaching, learning and assessment processes, about which he has produced over 30 conference papers, published articles and book chapters – with a focus on student diversity issues and transformational approaches.

Currently Head of the Centre for the Enhancement of Learning & Teaching at London Metropolitan University, as a consultant member (2004-2008) of the Oxford Centre for Staff and Learning Development he delivered workshops at a number of UK universities, and was also co-editor of conference proceedings for the London series of International Conferences on the Scholarship of Learning & Teaching (2005 to 2010).

On the international front, he played a lead role in the highly-rated EU-funded Tempus project on ‘Quality Assurance through Professional Development’ (2011-2014), using curriculum development as a driver for innovation.

Digby Warren is co-editor, with Paul McIntosh, of Creativity in the Classroom: Case Studies in Using the Arts & Humanities in Teaching and Learning in Higher Education (Intellect Books, Bristol; University of Chicago, 2013).

Text credit and photo thank you ©REACT

Topic of KEYNOTE Being a good teacher in higher education

Publication link

Informace

Docent Digby Warren pracuje v oblasti vývoje vysokých škol více než 20 let. Jeho hlavní oblastí odbornosti je vývoj učebních osnov a související procesy výuky, učení a hodnocení, o kterých vytvořil více než 30 konferenčních článků, publikovaných článků a kapitol knih – se zaměřením na problematiku rozmanitosti studentů a na transformační přístupy.

V současné době působí jako vedoucí centra pro zdokonalování učení a výuky na Metropolitní univerzitě v Londýně. Dále působil v letech 2004 až 2008 jako konzultant pro Oxfordské centrum pro personál a rozvoj vzdělávání. Kromě jiného vedl semináře a workshopy na řadě univerzit ve Velké Británii, působil jako redaktor  a člen konferenčního výboru pro londýnskou sérii mezinárodních konferencí se zaměřením na podporu stipendií učení a výuky (2005-2010).

Na mezinárodní scéně hrál vedoucí úlohu v projektu Tempus. Tento projekt byl financovaný Evropskou unií a nesl název „Zajišťování kvality prostřednictvím profesního rozvoje“ (2011-2014), který posloužil k rozvoji kurikula jako hnací síly a inovace v dané oblasti.
Publikace
Téma KEYNOTE Being a good teacher in higher education tato přednáška bude kompletně v angličtině.

KEYNOTE#1 by Associate Professor Digby Warren

Registrace

Prezence účastníků konference a ranní občerstvení

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

8:30

Zahájení konference

Zahájení konference a zahajovací úvodní proslov vážených členů fakulty a pana děkana / Opening speech by dean of faculty / vice-dean / faculty staff

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

09:30

KEYNOTE#1

by Associate Professor Digby Warren Metropolitan University London UK

Being a good teacher in higher education
Keynote language is English. Keynote v angličtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

09:45

KEYNOTE#2

by PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. FF UK

Několik poznámek k antinomickému pozadí “nemožného povolání”

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

11:00

KEYNOTE #2

by Doc. PhDr. Jaroslav Koťa FF UK

Uvádění začínajícího učitele do výuky

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

11:30

KEYNOTE#3

by Imron Wakhid Harits Ph.D. Universitas Trunojoyo Madura Department of English

Novice teacher of foreign language in Indonesia
Keynote language is English. Keynote v angličtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

12:15

Oběd

Menší občerstvení v prostorách fakulty.

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

13:30

Posterové prezentace

Poster – časový harmonogram výstupů účastníků bude zavěšen na webové stránky po uzavření registrace 3/11/2017.

přízemí a 1. poschodí nové budovy Pedagogické fakulty / basement and the first floor at Pedagogical faculty

14:30

Ukončení a volná diskuze

Zakončení prvního dne konference.

Místnost N3/Room N3

18:00

Ranní workshop #1 Internetová bezpečnost a prevence

by PhDr. René SZOTKOWSKI, Ph.D.

Internetová bezpečnost a prevence / Internet safety and prevention in education

Místnost P48 / Room P48

9:30

Ranní workshop #2 Realizace ukotvené teorie ve výzkumu disertační práce

by Danping Peng Ph.D.

Realizace ukotvené teorie ve výzkumu disertační práce: zkušenosti a reflexe / Conducting grounded theory research for a Doctoral thesis: experiences and reflections
Místnost P42 /Room P42

09:30

Přestávka

přestávka / coffee break (You can buy a coffee at the Coffee Library.)

10:15

Speciální host

by doc. PhDr. Tomáš Janík. Ph.d., M.Ed.

Didaktické kazuistiky v učitelské profesi aneb o nikdy neuzavřených případech

Místnost P7 / Room P7

10:35

Přestávka

přestávka / coffee break (You can buy a coffee at the Coffee Library.)

12:00

Odpolední workshop

by doc. Mgr. Štefan CHUDÝ, Ph.D.

Student doktorského programu na univerzitě / PhD student at the university

Místnost N21 / Room N21

12:15

Konec konference

Konec konference

13:15
back to top