Doc. PhDr. Miluše VÍTEČKOVÁ, Ph.D.

Doc. PhDr. Miluše VÍTEČKOVÁ, Ph.D.

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – Katedra pedagogiky a psychologie

Jazyk přednášky – čeština / Please note that the official language of keynote is Czech.

Keynote – Teacher of the 21st century when entering the profession

A paper dealing with a 21st century novice teacher raises the question of what is different from a late 20th century novice teacher, primarily with reference to Simon’s research (1994). The novice teacher finds himself in new roles, in newly conceived education, is he ready for it? What troubles him, what feelings are happening in him and what needs are identified? At the same time he describes his support in the form of introducing teacher and maps the circumstances that help him to anchor his ideas about the teaching profession in school practice.

Biography

Miluše Vítečková, born with name Klementová (born August 23, 1975 in Dačice) is the author of a collection of poems dedicated to preschool and younger school children. Her verses also found their place in reading books for primary school. In addition to poetry, since 2009 he has been teaching and researching at the Pedagogical Faculty of the University of South Bohemia in České Budějovice. Since 2012, he regularly publishes feuilletons in the České Budějovice daily newspaper.

Přednáška na téma – Učitel 21. století při vstupu do profese

Příspěvek věnující se začínajícímu učiteli 21. století rozehrává otázku, v čem je jiný oproti začínajícímu učiteli konce 20. století, a to primárně s odkazem na výzkum Šimoníka (1994). Začínající učitel se ocitá v nových rolích, v nově pojatém vzdělávání, je na to připraven? Co mu činí potíže, jaké se v něm odehrávají pocity a jaké identifikuje potřeby? Současně přibližuje jeho podporu v podobě uvádějícího učitele a mapuje okolnosti, které mu ve školní praxi pomáhají ukotvit své představy o učitelské profesi.

Životopis

Miluše Vítečková, roz. Klementová (* 23. srpna 1975 Dačice), je autorka sbírek básní věnovaných dětem předškolního a mladšího školního věku. Její verše našly místo i v čítankách pro 1. stupeň základní školy. Kromě básnické tvorby se od roku 2009 věnuje pedagogické a vědecké činnosti na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od roku 2012 pravidelně publikuje fejetony v Českobudějovickém deníku.

Zdroj textu, fotografie/ text&picture source: informace ; fotografie
Photo credit and special thanks to the source from: informace ; fotografie

KEYNOTE#2 by PhDr. Miluše VÍTEČKOVÁ, Ph.D

Prezence / Registration

Prezence účastníků konference a ranní občerstvení / Registration and small morning snack

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

08:30

Zahájení konference / Opening speech

Zahájení konference a úvodní proslovy / Opening speech

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

09:30

KEYNOTE#1 Professor Pandelis KIPRIANOS

by Professor Pandelis Kiprianos the University of Patras & the President of the Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency.

Myšlenky na postavení učitelů v dnešním vzdělávání / Thoughts on teachers‘ position in today education

Keynote language is English / Keynote v angličtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

09:45

KEYNOTE#2 Doc. PhDr. Miluše VÍTEČKOVÁ, Ph.D.

by Doc. PhDr. Miluše VÍTEČKOVÁ, Ph.D. Pedagogická fakulta JU Katedra pedagogiky a psychologie

Učitel 21. století při vstupu do profese / Teacher of the 21st century when entering the profession

Keynote language is Czech / Keynote v češtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

10:30

KEYNOTE#3 JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

by JUDr. Matěj Myška, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Autorské právo jako výzva pro učitele 21. století / Copyright as a challenge for 21st century teachers

Keynote language is Czech / Keynote v češtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

11:15

Oběd / Lunch

Menší občerstvení v prostorách fakulty / Lunch

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

12:00

Posterové prezentace / Poster presentation

Časový harmonogram výstupů účastníků – Program 2019 CZ

Poster schedule 2019  – Program 2019 ENG

 

13:00

Přestávka / Break

přestávka / Coffee break

15:00

Odpolední workshop #2 Mgr. Jaromír MAŠTALÍŘ, Ph.D.

by Mgr. Jaromír MAŠTALÍŘ, Ph.D. Faculty of Education Palacky University

Využítí prostředků hi-tech augmentativní a alternativní komunikace (AAK) / Utilization of Hi-tech Augmentative and Alternative Communication (AAK)

místnost N25 / room N25

15:30

Ukončení a volná diskuze / Ending of the day one and discussion

Zakončení prvního dne konference / Ending of the day one and discussion

 

 

17:30

Prezence / Registration

Prezence účastníků konference a ranní občerstvení / Registration and small morning snack

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

08:30

Dopolední workshop #1 Professor Rosa María Rodríguez Izquierdo

by Professor Rosa María Rodríguez Izquierdo Universidad Pablo de Olavide

Service learning / Service learning

místnost N21 / room N21

9:30

Dopolední workshop #2 PhDr. Miroslav PROCHÁZKA, Ph.D.

by PhDr. Miroslav PROCHÁZKA, Ph.D. Pedagogická fakulta JU Katedra pedagogiky a psychologie

Pedagogické aspekty hodnocení vysokoškolských studentů / Pedagogical aspects of the evaluation of university students

místnost N25 / room N25

9:30

přestávka / Coffee break

přestávka / Coffee break

11:30

Posterové prezentace / Poster presentation

Časový harmonogram výstupů účastníků – Program 2019 CZ

Poster schedule 2019  – Program 2019 ENG

 

12:00

Ukončení a volná diskuze / Ending of the day two and discussion

Zakončení druhého dne konference / Ending of the day two and discussion

 

 

14:00
back to top