PhDr. Jaroslava Ševčíková

PhDr. Jaroslava Ševčíková

Univerzita Palackého v Olomouci

Workshop

Biography

Jarka works as a teacher at Kostka Secondary School, s.r.o. , subjects: chemistry, ecological natural history, biology, physics, basics of natural sciences, civic education and history, external teacher UPOL (didactics and activation methods), external lecturer at Humanitas University, Faculty of Social Studies, Vsetín, DVPP lecturer (LLL), orientation to beginning teachers, activation methods in teaching and BOV and EVVO.

2014 and 2016– Commemorative medal of the President of the Zlín Region for pedagogical activities and a significant contribution to the education of the young generation

2016 – Medal of the Ministry of Education, Youth and Sports for excellent pedagogical activity

I am currently involved in the NIDV SYPOKA (key activity) Cabinets project

https://projekty.nidv.cz/projekty/aktualni-projekty-esif/1222-o-projektu

Fotografie převzata z http://www.liska-evvo.cz/doc/jaroslava-sevcikova-1

Workshop

Životopis

Jarka působí jako učitelka Střední školy Kostka, s.r.o. , předměty výuky: chemie, ekologický přírodopis, biologie, fyzika, základy přírodních věd, občanská výchova a dějepis, externí vyučující UPOL (didaktika a aktivizační metody), externí vyučující VŠ Humanitas, Fakulty společenských studií Vsetín, lektorka DVPP (CŽV), orientace na začínající učitele, aktivizační metody ve výuce a BOV a EVVO.

2013- osobnost EVVO ve Zlínském kraji

2014 a 2016– Pamětní medaile hejtmana Zlínského kraje za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace

2016 – Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající pedagogickou činnost

Momentálně jsem zapojená v projektu NIDV SYPO- KA (klíčová aktivita) Kabinety

https://projekty.nidv.cz/projekty/aktualni-projekty-esif/1222-o-projektu

Workshop by PhDr. Jaroslava Ševčíková

back to top