Danping Peng Ph.D.

Danping Peng Ph.D. 

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Jazyk workshopu – Angličtina / Please note that the official language of workshop is English.

Workshop – Visualizing China (1949-2019): challenges and opportunities faced by teachers in higher education

This interactive workshop will analyse past and present manifestations of teachers in higher education in China in order to consider how the teachers might be redefined and, ultimately, strengthened for the future. Of particular focus will be the use of various models of teachers’ development in high education to demonstrate the changing of teachers’ professional growth in 70 years. I will argue that such a focus involves taking critical stances on teachers’ development in higher education as both individual and higher education institutions. The workshop will also explore how teachers in higher education in China can improve and reconceptualise higher education and its place in a globalised world.

Biography

Assistant professor works as University Lecturer at the Institute of Education and Social Studies, Palacky University in Olomouc. She holds a PhD in Education. Her research interests include professional development of headteachers, school management and pedagogical leadership in schools providing compulsory education.

Workshop na téma – Vizualizace Číny (1949-2019): výzvy a příležitosti, kterým čelí učitelé vysokoškolského vzdělávání

Tento interaktivní seminář bude analyzovat minulé a současné projevy učitelů vysokoškolského vzdělávání v Číně s cílem zvážit, jak by mohli být učitelé znovu definováni a nakonec posíleni pro budoucnost. Zvláštní důraz bude kladen na využití různých modelů rozvoje učitelů na vysokých školách k prokázání změn profesního růstu učitelů za 70 let. Budu argumentovat, že takové zaměření zahrnuje zaujetí kritických postojů k rozvoji učitelů ve vysokoškolském vzdělávání jako individuálních i vysokých škol. Workshop také prozkoumá, jak mohou učitelé ve vysokoškolském vzdělávání v Číně zlepšit a rekonceptualizovat vysokoškolské vzdělávání a jeho místo v globalizovaném světě.

Životopis

Paní doktorka působí na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Univerzity Palackého v Olomouci. Je držitelkou titulu Ph.D. v Pedagogice. Mezi její výzkumné zájmy patří profesní rozvoj ředitelů škol, vedení školy a pedagogické vedení ve školách poskytujících povinné vzdělávání.

Acknowledgement:
Zdroj textu, fotografie/ text&picture source: flickr & ÚPSS
Photo credit and special thank you to source from: flickr & ÚPSS

Workshop by Danping Peng Ph.D.

Prezence / Registration

Prezence účastníků konference a ranní občerstvení / Registration and small morning snack

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

08:30

Zahájení konference / Opening speech

Zahájení konference a úvodní proslovy / Opening speech

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

09:30

KEYNOTE#1 Professor Pandelis KIPRIANOS

by Professor Pandelis Kiprianos the University of Patras & the President of the Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency.

Myšlenky na postavení učitelů v dnešním vzdělávání / Thoughts on teachers‘ position in today education

Keynote language is English / Keynote v angličtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

09:45

KEYNOTE#2 Doc. PhDr. Miluše VÍTEČKOVÁ, Ph.D.

by Doc. PhDr. Miluše VÍTEČKOVÁ, Ph.D. Pedagogická fakulta JU Katedra pedagogiky a psychologie

Učitel 21. století při vstupu do profese / Teacher of the 21st century when entering the profession

Keynote language is Czech / Keynote v češtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

10:30

KEYNOTE#3 JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

by JUDr. Matěj Myška, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Autorské právo jako výzva pro učitele 21. století / Copyright as a challenge for 21st century teachers

Keynote language is Czech / Keynote v češtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

11:15

Oběd / Lunch

Menší občerstvení v prostorách fakulty / Lunch

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

12:00

Posterové prezentace / Poster presentation

Časový harmonogram výstupů účastníků – Program 2019 CZ

Poster schedule 2019  – Program 2019 ENG

 

13:00

Přestávka / Break

přestávka / Coffee break

15:00

Odpolední workshop #2 Mgr. Jaromír MAŠTALÍŘ, Ph.D.

by Mgr. Jaromír MAŠTALÍŘ, Ph.D. Faculty of Education Palacky University

Využítí prostředků hi-tech augmentativní a alternativní komunikace (AAK) / Utilization of Hi-tech Augmentative and Alternative Communication (AAK)

místnost N25 / room N25

15:30

Ukončení a volná diskuze / Ending of the day one and discussion

Zakončení prvního dne konference / Ending of the day one and discussion

 

 

17:30

Prezence / Registration

Prezence účastníků konference a ranní občerstvení / Registration and small morning snack

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

08:30

Dopolední workshop #1 Professor Rosa María Rodríguez Izquierdo

by Professor Rosa María Rodríguez Izquierdo Universidad Pablo de Olavide

Service learning / Service learning

místnost N21 / room N21

9:30

Dopolední workshop #2 PhDr. Miroslav PROCHÁZKA, Ph.D.

by PhDr. Miroslav PROCHÁZKA, Ph.D. Pedagogická fakulta JU Katedra pedagogiky a psychologie

Pedagogické aspekty hodnocení vysokoškolských studentů / Pedagogical aspects of the evaluation of university students

místnost N25 / room N25

9:30

přestávka / Coffee break

přestávka / Coffee break

11:30

Posterové prezentace / Poster presentation

Časový harmonogram výstupů účastníků – Program 2019 CZ

Poster schedule 2019  – Program 2019 ENG

 

12:00

Ukončení a volná diskuze / Ending of the day two and discussion

Zakončení druhého dne konference / Ending of the day two and discussion

 

 

14:00
back to top