Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D.

Mgr. Jaromír MAŠTALÍŘ, Ph.D.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Jazyk workshopu – čeština / Please note that the official language of workshop is Czech.

Workshop – Utilization of Hi-tech Augmentative and Alternative Communication (AAK)

Biography

Psychopedia, expressive therapy, current trends in approaches to people with disabilities, alternative and augmentative communication, quality of life, individualization and humanization of social services.

Workshop na téma – Využití prostředků hi-tech augmentativní a alternativní komunikace (AAK)

Životopis

Psychopedie, expresivní terapie, současné trendy v přístupech k osobám se zdravotním postižením, alternativní a augmentativní komunikace, kvalita života, individualizace a humanizace sociálních služeb.

Acknowledgement:
Zdroj textu, fotografie/ text&picture source: http://www.balanc.org/kontakty/spravni-rada https://uss.upol.cz/cs/o-ustavu/clenove-ustavu/odborni-asistenti-a-asistenti/jaroslav-mastalir/
Photo credit and special thanks to the source from: http://www.balanc.org/kontakty/spravni-rada https://uss.upol.cz/cs/o-ustavu/clenove-ustavu/odborni-asistenti-a-asistenti/jaroslav-mastalir/

WORKSHOP by Mgr. Jaromír MAŠTALÍŘ, Ph.D.

Prezence / Registration

Prezence účastníků konference a ranní občerstvení / Registration and small morning snack

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

08:30

Zahájení konference / Opening speech

Zahájení konference a úvodní proslovy / Opening speech

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

09:30

KEYNOTE#1 Professor Pandelis KIPRIANOS

by Professor Pandelis Kiprianos the University of Patras & the President of the Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency.

Myšlenky na postavení učitelů v dnešním vzdělávání / Thoughts on teachers‘ position in today education

Keynote language is English / Keynote v angličtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

09:45

KEYNOTE#2 PhDr. Miluše VÍTEČKOVÁ, Ph.D.

by PhDr. Miluše VÍTEČKOVÁ, Ph.D. Pedagogická fakulta JU Katedra pedagogiky a psychologie

Učitel 21. století při vstupu do profese / Teacher of the 21st century when entering the profession

Keynote language is Czech / Keynote v češtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

10:30

KEYNOTE#3 JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

by JUDr. Matěj Myška, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Autorské právo jako výzva pro učitele 21. století / Copyright as a challenge for 21st century teachers

Keynote language is Czech / Keynote v češtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

11:15

Oběd / Lunch

Menší občerstvení v prostorách fakulty / Lunch

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

12:00

Posterové prezentace / Poster presentation

Poster – časový harmonogram výstupů účastníků bude zavěšen na webové stránky po uzavření registrace 1/11/2019.

Poster schedule will be announced after closed registration on 1st of October 2019.

přízemí a 1. poschodí nové budovy Pedagogické fakulty / basement and the first floor at Pedagogical faculty

13:00

Přestávka / Break

přestávka / Coffee break

15:00

Odpolední workshop #2 Mgr. Jaromír MAŠTALÍŘ, Ph.D.

by Mgr. Jaromír MAŠTALÍŘ, Ph.D. Faculty of Education Palacky University

Využítí prostředků hi-tech augmentativní a alternativní komunikace (AAK) / Utilization of Hi-tech Augmentative and Alternative Communication (AAK)

15:30

Ukončení a volná diskuze / Ending of the day one and discussion

Zakončení prvního dne konference / Ending of the day one and discussion

End of the 1st day of the conference.

Místnost N3/Room N3

17:30

Prezence / Registration

Prezence účastníků konference a ranní občerstvení / Registration and small morning snack

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

08:30

Dopolední workshop #1 Professor Rosa María Rodríguez Izquierdo

by Professor Rosa María Rodríguez Izquierdo Universidad Pablo de Olavide

Service learning / Service learning

9:30

Dopolední workshop #2 PhDr. Miroslav PROCHÁZKA, Ph.D.

by PhDr. Miroslav PROCHÁZKA, Ph.D. Pedagogická fakulta JU Katedra pedagogiky a psychologie

Pedagogické aspekty hodnocení vysokoškolských studentů / Pedagogical aspects of the evaluation of university students

9:30

Posterové prezentace / Poster presentation

Poster – časový harmonogram výstupů účastníků bude zavěšen na webové stránky po uzavření registrace 1/11/2019.

Poster schedule will be announced after closed registration on 1st of October 2019.

přízemí a 1. poschodí nové budovy Pedagogické fakulty / basement and the first floor at Pedagogical faculty

10:45

přestávka / Coffee break

přestávka / Coffee break

10:30

Ukončení a volná diskuze / Ending of the day one and discussion

Zakončení druhého dne konference / Ending of the day two and discussion

End of the 2nd day of the conference.

 

11:45
back to top