JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

Masarykova univerzita v Brně – Ústav práva a technologií – Právnická fakulta

Jazyk přednášky – čeština / Please note that the official language of keynote is Czech.

Keynote – Copyright as a challenge for 21st century teachers

The keynote will focus on current challenges in the area of copyright concept of law. More information TBA.

Biography

Matěj Myška graduated from the Faculty of Law of Masaryk University (2009). He has been working at the Institute of Law and Technology of the Faculty of Science of Masaryk University since 2010. He currently works as a lecturer and deputy head. He specializes in the field of intellectual property law in the long term. Since 2013 he has been working as a Lawyer of the Center for Technology Transfer of Masaryk University. Since the same year he has been working as Legal Lead Creative Commons Czech Republic.
He holds the Masaryk University Rector’s Award for Outstanding Research Results for Young Scientists under 35 and Editor-in-Chief of the Revue Law and Technology Magazine. It actively participates in solving domestic and European grant projects. He works as a lecturer at the Judicial Academy. He completed a long-term study stay at the University of Vienna and short-term internships at the universities of Göttingen and Vienna.

Přednáška na téma – Autorské právo jako výzva pro učitele 21. století

Přednáška bude zaměřena na aktuální výzvy v oblasti autorského pojetí práva. Více informací bude doplněno později.

Životopis

Matěj Myška je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (2009). Na Ústavu práva a technologií PrF MU působí nepřetržitě od roku 2010. V současné době působí na ústavu působí na pozici odborného asistenta a zástupce vedoucího. Dlouhodobě se specializuje zejména na oblast práva duševního vlastnictví. Od roku 2013 vykonává praxi jako Právník Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity. Od stejného roku působí jako Legal Lead Creative Commons Česká republika.
Je držitelem ceny rektora Masarykovy univerzity za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let a šéfredaktorem časopisu Revue pro právo a technologie. Aktivně se podílí na řešení tuzemských i evropských grantových projektů. Působí jako lektor na Justiční akademii. Absolvoval dlouhodobý studijní pobyt na Vídeňské univerzitě a krátkodobé stáže na univerzitách v Göttingenu a Vídni.

Acknowledgement:

Zdroj textu, fotografie/ text&picture source: JUDr. Matěj Myška, Ph.D., fotografie
Photo credit and special thanks to the source from: JUDr. Matěj Myška, Ph.D., fotografie

Keynote#3 by JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

Prezence / Registration

Prezence účastníků konference a ranní občerstvení / Registration and small morning snack

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

08:30

Zahájení konference / Opening speech

Zahájení konference a úvodní proslovy / Opening speech

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

09:30

KEYNOTE#1 Professor Pandelis KIPRIANOS

by Professor Pandelis Kiprianos the University of Patras & the President of the Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency.

Myšlenky na postavení učitelů v dnešním vzdělávání / Thoughts on teachers‘ position in today education

Keynote language is English / Keynote v angličtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

09:45

KEYNOTE#2 PhDr. Miluše VÍTEČKOVÁ, Ph.D.

by PhDr. Miluše VÍTEČKOVÁ, Ph.D. Pedagogická fakulta JU Katedra pedagogiky a psychologie

Učitel 21. století při vstupu do profese / Teacher of the 21st century when entering the profession

Keynote language is Czech / Keynote v češtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

10:30

KEYNOTE#3 JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

by JUDr. Matěj Myška, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Autorské právo jako výzva pro učitele 21. století / Copyright as a challenge for 21st century teachers

Keynote language is Czech / Keynote v češtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

11:15

Oběd / Lunch

Menší občerstvení v prostorách fakulty / Lunch

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

12:00

Posterové prezentace / Poster presentation

Poster – časový harmonogram výstupů účastníků bude zavěšen na webové stránky po uzavření registrace 1/11/2019.

Poster schedule will be announced after closed registration on 1st of October 2019.

přízemí a 1. poschodí nové budovy Pedagogické fakulty / basement and the first floor at Pedagogical faculty

13:00

Přestávka / Break

přestávka / Coffee break

15:00

Odpolední workshop #2 Mgr. Jaromír MAŠTALÍŘ, Ph.D.

by Mgr. Jaromír MAŠTALÍŘ, Ph.D. Faculty of Education Palacky University

Využítí prostředků hi-tech augmentativní a alternativní komunikace (AAK) / Utilization of Hi-tech Augmentative and Alternative Communication (AAK)

15:30

Ukončení a volná diskuze / Ending of the day one and discussion

Zakončení prvního dne konference / Ending of the day one and discussion

End of the 1st day of the conference.

Místnost N3/Room N3

17:30

Prezence / Registration

Prezence účastníků konference a ranní občerstvení / Registration and small morning snack

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

08:30

Dopolední workshop #1 Professor Rosa María Rodríguez Izquierdo

by Professor Rosa María Rodríguez Izquierdo Universidad Pablo de Olavide

Service learning / Service learning

9:30

Dopolední workshop #2 PhDr. Miroslav PROCHÁZKA, Ph.D.

by PhDr. Miroslav PROCHÁZKA, Ph.D. Pedagogická fakulta JU Katedra pedagogiky a psychologie

Pedagogické aspekty hodnocení vysokoškolských studentů / Pedagogical aspects of the evaluation of university students

9:30

Posterové prezentace / Poster presentation

Poster – časový harmonogram výstupů účastníků bude zavěšen na webové stránky po uzavření registrace 1/11/2019.

Poster schedule will be announced after closed registration on 1st of October 2019.

přízemí a 1. poschodí nové budovy Pedagogické fakulty / basement and the first floor at Pedagogical faculty

10:45

přestávka / Coffee break

přestávka / Coffee break

10:30

Ukončení a volná diskuze / Ending of the day one and discussion

Zakončení druhého dne konference / Ending of the day two and discussion

End of the 2nd day of the conference.

 

11:45
back to top