Huda Al Baker

Huda Al Baker

academic student & InclUUsion participant

Workshop information

English version

There is always a room for a story that can transport people to another place , starting a new life with new a language, new people, and new home. Being a refugee in Syria formerly  and in the Netherlands  now  provides me with the tools that help me to understand and  see the world from different perspective .

In the workshop I will talk about:

  • My former education and work as a Palestinian refugee in Syria.
  • My journey all around the Netherlands, learning the Dutch language and knowing more about the society and the culture.
  • Staring the academic life with InclUUsion .
  • Studying ‘Conflict Studies and Human Rights’ Masters.
  • Comparing the educational system in Syria and the Netherlands.
  • Viewing other InclUUsion students, refugee students’ stories.

Text credit: Thank you to dear Huda Al Baker and photo source – Thank you to © Huda Al Baker

Informace

Z Damašku do Nizozemí

Vždy existuje prostor pro příběh. Tento bude o přenesení se na jiné místo, kde začíná
nový život s novým jazykem, novými lidmi a novým domovem. Byla jsem uprchlíkem
nejprve v Sýrii a poté i v Nizozemsku, kde nyní žiju. Tyto zkušenosti mi pomáhají
pochopit svět a nahlížet na něj z jiného pohledu.

Na workshopu budu mluvit o:
• Mém předchozím vzdělání a práci, jakožto palestinského uprchlíka v Sýrii.
• Mé cestě po celém Nizozemsku, učení se nizozemštině a o dalších informacích o
společnosti a kultuře v této země.
• Pozorování akademického života pomocí projektu InclUUsion.
• Studiu magisterských studií, konkrétně o „Konfliktních studiích a lidských právech“.
• Porovnání vzdělávacího systému v Sýrii a Nizozemsku.
• Dalších studentech uprchlících a jejich příbězích.

Workshop#3 on 8th of November by Huda Al Baker

Registrace / Registration

Prezence účastníků konference a ranní občerstvení / Registration and small morning snack

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

8:30

Zahájení konference / Opening speech

Zahájení konference a zahajovací úvodní proslov vážených členů fakulty a paní děkanky / Opening speech by dean of faculty / vice-dean / faculty staff

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

09:30

KEYNOTE#1 Professor ALEX KROUGLOV Ph.D.

by Associate Professor Alex Krouglov UCL University London UK & Rezekne Academy of Technologies Latvia

To contextualise or not contextualise in research? Is cross-cultural research possible?

Keynote language is English / Keynote v angličtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

09:45

KEYNOTE#2 Drs. ELENA VALBUSA & Huda Albaker

by Dr. Elena Valbusa & Huda Albaker Universiteit Utrecht

Inclusion, bridges of integration

Keynote language is English / Keynote v angličtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

11:00

KEYNOTE#3 doc. PhDr. Tomáš Janík. Ph.d., M.Ed.

by doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D. Masarykova Univerzita Institut výzkumu školního vzdělávání

Transdisciplinární didaktika aneb o sdílení znalostí v učitelské profesi /Transdisciplinary didactics or sharing of knowledge in the teaching profession

Keynote language is Czech / Keynote v češtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

12:15

Oběd / Lunch

Menší občerstvení v prostorách fakulty / Lunch

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

13:30

Posterové prezentace / Poster presentation

Poster – časový harmonogram výstupů účastníků bude zavěšen na webové stránky po uzavření registrace 28/10/2018.

Poster schedule will be announced after closed registration on 28th of October 2018.

přízemí a 1. poschodí nové budovy Pedagogické fakulty / basement and the first floor at Pedagogical faculty

14:30

Ukončení a volná diskuze / Ending of the day one and discussion

Zakončení prvního dne konference / Ending of the day one and discussion

End of the 1st day of the conference.

Místnost N3/Room N3

18:00

Workshop #1 Professor Digby Warren London Metropolitan University

by Associate Professor Digby Warren London Metropolitan University UK

Užití kreativních metod k podpoření studenské aktivity během vzdělávání.

Using creative methods to encourage student active engagement in learning.

Workshop je v angličtině / Workshop is in English.

Místnost bude upřesněno / Room TBA

9:30

Workshop #2 Associate Professor Francisco Ramos Ph.D. University Jaume I

by Associate Professor Francisco Ramos Ph.D.

Workshop How to Present Data / Workshop Jak prezentovat data

The first part of the workshop will focus on the following topics regarding the presenting of data:
1. Is important the design? 2. I like that font 3. Are these colors right? 4. The power of images 5. Presenting Data

The second part will lead the students to the practical activities. Students will work with the old presentation they did or used in the past (poster, powerpoint) and modify that presentation following the recommendations they learnt in the first part. Everyone will show the most important modifications they just did to the rest of the classroom having some discussions.

Workshop Jak prezentovat data
První část workshopu bude zaměřena na následující témata týkající se prezentace dat:
1. Je design důležitý? 2. Tento font se mi líbí 3. Hodí se tyhle barvy? 4. Moc obrázků 5. Prezentace dat
V druhé části se budou studenti věnovat praktickým aktivitám. Každý účastník workshopu si s sebou přinese prezentaci, kterou v minulosti používal (poster, power point) a přepracuje ji podle doporučení z teoretické části. Během závěrečné diskuze účastníci předvedou a okomentují svou práci.
Workshop je v angličtině / Workshop is in English

Room TBA

09:30

Workshop #3 Huda Al Baker

by Huda Albaker

Z Damašku do Nizozemí / A Story from Damascus to the Netherlands

Highlight the importance of diversity in the university and break the stereotype of refugees in Europe.

Workshop je v angličtině / Workshop is in English.

Room TBA soon

09:30

Přestávka / Break

přestávka / Coffee break (You can buy a coffee at the Coffee Library)

10:15

Odpolední workshop #1 Internetová bezpečnost a prevence

by PhDr. René SZOTKOWSKI, Ph.D.

Internetová bezpečnost a prevence / Internet safety and prevention in education

Místnost P48 / Room P48

TBA

Odpolední workshop #2 Realizace výzkumu v mezikulturním kontextu: zkušenosti a reflexe

by Danping Peng Ph.D. ÚPSS PdF UPOL

Realizace výzkumu v mezikulturním kontextu: zkušenosti a reflexe / Conducting research in a cross-cultural context: challenges and reflections

Tento workshop poskytne představu o tom, jak provádět interkulturní doktorský výzkum. V semináři budou představeny výzvy a úvahy v praktických příkladech. Dále budou představeny některé případy v různých kontextech výzkumu.

This workshop will give some idea about how to conduct a cross-cultural research for PhD students. In the workshop, challenges and reflections in practical examples will be introduced. And some cases in different contexts will be presented.
Místnost P42 /Room P42

TBA

Konec konference / Ending of the conference

Konec konference / Ending of the conference

13:15
back to top