Drs. Elena Valbusa

Drs. Elena Valbusa

Project manager at Utrecht University

Biography

English version

Elena Valbusa is a project manager at Utrecht University. She is the coordinator of the project Incluusion, her grassroots project which enables education for refugee students in The Netherlands.

When two PhD students approached her with the idea of the project, they suggested setting up a pilot. Drs. Valbusa thought Incluusion was a great idea and she wanted to do her part, so she offered to help out in her spare time at first, but within two weeks of the pilot, the project grew explosively. Eventually she started working on the program full-time and began lobbying to receive institutional recognition and financial support.

Since then, Incluusion became a grassroots initiative that enables education for refugee students. It is special because the project doesn’t just enable education for refugees with a residence permit, but also for refugees who are still in their asylum procedure.

The concept was unique in The Netherlands, and in June 2017 Drs. Valbusa and her team organized the first Incluusion conference. The conference was accessible to anyone who wanted to know more about the project and who wanted to meet the students. They considered expanding the concept to other universities to help more people, therefore, they invited other universities to join in hopes that they would embrace the idea and start a similar program. Incluusion team managed to enthuse several universities, as they implemented similar programs such as: Wurth-while at Wageningen University and TU-Enable at TU Eindhoven. Above all, Drs. Valbusa and Incluusion team wanted to spread an optimistic message and share the positive and transformative impact of education in the lives of refugees.

Text credit: Thank you to dear Mgr. Markéta Šemberová and photo source – Thank you to © uu.nl

Informace

Drs. Elena Valbusa

Elena Valbusa je projektovou manažerkou na nizozemské univerzitě v Utrechtu. Je
koordinátorkou projektu InclUUsion, který umožňuje vzdělávání studentům uprchlíkům v
Nizozemsku.
Když se na ni obrátili dva doktorandi s návrhem na projekt InclUUsion, společnými silami
vytvořili pilotní verzi. Drs. Valbusa si myslela, že je to skvělý nápad a přála si, aby se jí
projekt podařilo uskutečnit, a proto jim nejprve nabídla pomoc ve svém volném čase, ale
během dvou týdnů se projekt mnohanásobně rozrostl. Nakonec začala pracovat na
programu na plný úvazek a začala sbírat zkušenosti s lobbingem, aby získala
institucionální uznání a finanční podporu.
Od té doby se InclUUsion stal občanskou iniciativou, která umožňuje vzdělávání
studentům uprchlíkům. Projekt nejen umožňuje vzdělávání pro uprchlíky s povolením k
pobytu, ale také pro uprchlíky, kteří jsou stále v azylovém řízení.
Koncept byl v Nizozemsku jedinečný a v červnu 2017 drs. Valbusa a její tým uspořádali
první konferenci o inkluzi. Konference byla přístupná každému, kdo se chtěl dozvědět
více o projektu a chtěl se setkat se studenty uprchlíky. Začalo se uvažovat o rozšíření
tohoto konceptu i na další univerzity, aby pomohly více lidem, a proto tým projektu

InclUUsion vyzval ostatní vysoké školy, aby se zapojily, s nadějí, že tuto myšlenku
přijmou a vytvoří obdobné projekty. Týmu se podařilo nalézt hned několik univerzit, které
postupem času začaly realizovat podobné programy, jako například: Wurth – while na
Univerzitě ve Wageningen a TU-Enable na TU Eindhoven. Cílem týmu drs. Valbusy je
šířit optimistický pohled a sdílet pozitivní zkušenosti se vzděláváním uprchlíků.

KEYNOTE#2 on 7th of November by Drs. Elena Valbusa & Huda Al Baker

Registrace / Registration

Prezence účastníků konference a ranní občerstvení / Registration and small morning snack

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

8:30

Zahájení konference / Opening speech

Zahájení konference a zahajovací úvodní proslov vážených členů fakulty a paní děkanky / Opening speech by dean of faculty / vice-dean / faculty staff

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

09:30

KEYNOTE#1 Associate Professor ALEXANDER KROUGLOV Ph.D.

by Associate Professor Alex Krouglov UCL University London UK & Rezekne Academy of Technologies Latvia

To contextualise or not contextualise in research? Is cross-cultural research possible?

Keynote language is English / Keynote v angličtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

09:45

KEYNOTE#2 Drs. ELENA VALBUSA & Huda Al Baker

by Drs. Elena Valbusa & Huda Al Baker Universiteit Utrecht

Inclusion, bridges of integration

Keynote language is English / Keynote v angličtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

11:00

KEYNOTE#3 doc. PhDr. Tomáš Janík. Ph.d., M.Ed.

by doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D. Masarykova Univerzita Institut výzkumu školního vzdělávání

Transdisciplinární didaktika aneb o sdílení znalostí v učitelské profesi /Transdisciplinary didactics or sharing of knowledge in the teaching profession

Keynote language is Czech / Keynote v češtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

12:15

Oběd / Lunch

Menší občerstvení v prostorách fakulty / Lunch

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

13:30

Posterové prezentace / Poster presentation

Poster – časový harmonogram výstupů účastníků bude zavěšen na webové stránky po uzavření registrace 28/10/2018.

Poster schedule will be announced after closed registration on 28th of October 2018.

přízemí a 1. poschodí nové budovy Pedagogické fakulty / basement and the first floor at Pedagogical faculty

14:30

Ukončení a volná diskuze / Ending of the day one and discussion

Zakončení prvního dne konference / Ending of the day one and discussion

End of the 1st day of the conference.

Místnost N3/Room N3

18:00

Dopolední workshop #1 Associate Professor Digby Warren London Metropolitan University 9:30-11:00

by Associate Professor Digby Warren London Metropolitan University UK

Využití kreativních metod pro výuku během přípravy v terciálním vzdělávání
Užití kreativních metod k podpoření studenské aktivity během vzdělávání.

In this practical session, we will explore teaching activities that encourage student active learning in Higher Education, and how to design them. We will focus on creative methods and how these can be used in various disciplines to engage students, share cultural perspectives and develop important skills and awareness.

Prosíme Vás doneste si s sebou svůj mobilní telefon, který využijete na jednu z aktivit workshopu. Případně Vám bude na místě zapůjčen tablet či mobilní telefon.

Please take your mobile devices with you :). This workshop is mobile friendly.

Using creative methods to encourage student active engagement in HE learning.

Workshop je v angličtině / Workshop is in English.

Místnost N21 / Room N21

9:30-11:00

Dopolední workshop #2 Associate Professor Francisco Ramos Ph.D. University Jaume I 9:00 – 10:30 – pauza-  10:45 – 12.10 hod

by Associate Professor Francisco Ramos Ph.D.

Workshop How to Present Data / Workshop Jak prezentovat data

Časová osa 9:00 – 10:30 – pauza-  10:45 – 12.10 hod. / Timetable 9:00 – 10:30 – break-  10:45 – 12.10

The first part of the workshop will focus on the following topics regarding the presenting of data:

1. Is important the design? 2. I like that font 3. Are these colors right? 4. The power of images 5. Presenting Data

The second part will lead the students to the practical activities. Students will work with the old presentation they did or used in the past (poster, powerpoint) and modify that presentation following the recommendations they learnt in the first part. Everyone will show the most important modifications they just did to the rest of the classroom having some discussions.

Workshop Jak prezentovat data
První část workshopu bude zaměřena na následující témata týkající se prezentace dat:
1. Je design důležitý? 2. Tento font se mi líbí 3. Hodí se tyhle barvy? 4. Moc obrázků 5. Prezentace dat
V druhé části se budou studenti věnovat praktickým aktivitám. Každý účastník workshopu si s sebou přinese prezentaci, kterou v minulosti používal (poster, power point) a přepracuje ji podle doporučení z teoretické části. Během závěrečné diskuze účastníci předvedou a okomentují svou práci.
Workshop je v angličtině / Workshop is in English

Room N35

09:30-13:00

Dopolední workshop #3 Huda Al Baker Universiteit Utrecht 9:30-10:15

by Huda Albaker

Z Damašku do Nizozemí / A Story from Damascus to the Netherlands

Highlight the importance of diversity in the university and break the stereotype of refugees in Europe.

Workshop je v angličtině / Workshop is in English.

Místnost N25 / Room N25

9:30-10:15

Odpolední workshop #1 Internetová bezpečnost a prevence PhDr. René SZOTKOWSKI, Ph.D. PdF UPOL 11:30-12:30

by PhDr. René SZOTKOWSKI, Ph.D.

Internetová bezpečnost a prevence / Internet safety and prevention in education

Místnost P7 / Room P7

11:30-12:30

Odpolední workshop #2 Realizace výzkumu v mezikulturním kontextu: zkušenosti a reflexe Danping Peng Ph.D. PdF UPOL 11:30-12:30

by Danping Peng Ph.D. ÚPSS PdF UPOL

Realizace výzkumu v mezikulturním kontextu: zkušenosti a reflexe / Conducting research in a cross-cultural context: challenges and reflections

Tento workshop poskytne představu o tom, jak provádět interkulturní doktorský výzkum. V semináři budou představeny výzvy a úvahy v praktických příkladech. Dále budou představeny některé případy v různých kontextech výzkumu.

This workshop will give some idea about how to conduct a cross-cultural research for PhD students. In the workshop, challenges and reflections in practical examples will be introduced. And some cases in different contexts will be presented.
Místnost N25 /Room N25

11:30-12:30

Konec konference / Ending of the conference

Konec konference / Ending of the conference

13:15
back to top