doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

doc. Mgr. Štefan CHUDÝ, Ph.D.

Ředitel ÚPSS

Informace

 • riaditeľ UPSS na PdF UP
 • predseda Oborové Rady pro doktorský studijní program Pedagogika a doktorský studijní program Education Pedagogické fakulty UP v Olomouci
 • člen Vedecké rady PdF UP v Olomouci
 • Ďalšie profesionálne aktivity:
  • publikačná a vedeckovýskumná činnosť v oblasti:
  • sociálna pedagogika
  • teória výchovy
  • filozofia výchovy
  • pedeutológia
  • začínajúci učiteľ a jeho kompetencie
  • disciplína a jej filozofické ukotvenie vo výchove

   

  • Vedecké prednášky v oblasti rozvoje kompetencií a spôsobilostí
  • 2007 Člen organizačného výboru medzinárodného seminára Sociální pedagogika v současné společnosti
  • 2009 odborní garant medzinárodnej vedecko – odbornej konferencie  Příprava profesionálů v obranných a bezpečnostních silách
  • Recenzent časopisu e-pedagogium
  • Recenzent časopisu Studia paedagogica
  •  Recenzent časopisu Sociální pedagogika
  • Expertízna činnost pre Grantovú Agentúru Českej Republiky  – oponent žiadostí o granty
  • Expertízna činnost pre Odbor rady pre výskum, vývoj a inovácie – hodnotiteľ publikačnej činnosti v panelu SVH 02 – humanitné vedy
  • Člen vedeckej rady časopisu International Journal of Humanities and Social Science Research (USA)
  • Člen medzinárodného výskumného kolektívu v rámci projektu VOICES (ERASMUS+)

http://www.upss.cz/publikace/

Workshop by doc. Mgr. Štefan CHUDÝ, Ph.D.

Registrace

Prezence účastníků konference a ranní občerstvení

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

8:30

Zahájení konference

Zahájení konference a zahajovací úvodní proslov vážených členů fakulty a pana děkana / Opening speech by dean of faculty / vice-dean / faculty staff

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

09:30

KEYNOTE#1

by Associate Professor Digby Warren Metropolitan University London UK

Being a good teacher in higher education
Keynote language is English. Keynote v angličtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

09:45

KEYNOTE#2

by PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. FF UK

Několik poznámek k antinomickému pozadí “nemožného povolání”

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

11:00

KEYNOTE #2

by Doc. PhDr. Jaroslav Koťa FF UK

Uvádění začínajícího učitele do výuky

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

11:30

KEYNOTE#3

by Imron Wakhid Harits Ph.D. Universitas Trunojoyo Madura Department of English

Novice teacher of foreign language in Indonesia
Keynote language is English. Keynote v angličtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

12:15

Oběd

Menší občerstvení v prostorách fakulty.

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

13:30

Posterové prezentace

Poster – časový harmonogram výstupů účastníků bude zavěšen na webové stránky po uzavření registrace 3/11/2017.

přízemí a 1. poschodí nové budovy Pedagogické fakulty / basement and the first floor at Pedagogical faculty

14:30

Ukončení a volná diskuze

Zakončení prvního dne konference.

Místnost N3/Room N3

18:00

Ranní workshop #1 Internetová bezpečnost a prevence

by PhDr. René SZOTKOWSKI, Ph.D.

Internetová bezpečnost a prevence / Internet safety and prevention in education

Místnost P48 / Room P48

9:30

Ranní workshop #2 Realizace ukotvené teorie ve výzkumu disertační práce

by Danping Peng Ph.D.

Realizace ukotvené teorie ve výzkumu disertační práce: zkušenosti a reflexe / Conducting grounded theory research for a Doctoral thesis: experiences and reflections
Místnost P42 /Room P42

09:30

Přestávka

přestávka / coffee break (You can buy a coffee at the Coffee Library.)

10:15

Speciální host

by doc. PhDr. Tomáš Janík. Ph.d., M.Ed.

Didaktické kazuistiky v učitelské profesi aneb o nikdy neuzavřených případech

Místnost P7 / Room P7

10:35

Přestávka

přestávka / coffee break (You can buy a coffee at the Coffee Library.)

12:00

Odpolední workshop

by doc. Mgr. Štefan CHUDÝ, Ph.D.

Student doktorského programu na univerzitě / PhD student at the university

Místnost N21 / Room N21

12:15

Konec konference

Konec konference

13:15
back to top