Associate Professor Alex Krouglov Ph.D.

Associate Professor Alex Krouglov Ph.D.

UCL London & Rezekne Academy of Technologies Latvia

Biography

English version

Dr Alex Krouglov holds his degrees in Translation, Interpreting and Sociolinguistics.  He did his post-doctoral training and research in the field of Language Policy and Planning at the UCL. He has worked as a translator, interpreter, editor, lecturer, assessor, advisor, project coordinator and consultant for numerous universities and international organisations, e.g. UN, UNDP, World Bank, International Criminal Court and various EU agencies.  Before he joined London Metropolitan University in 2007 in the role of an Associate Dean, he worked at the Foreign & Commonwealth Office looking after the training of British diplomatic staff. Alex is currently teaching at the UCL and conducts research as the Leading Researcher in the field of Higher Education at Rezekne Academy of Technologies, Latvia.

Alex published over 100 articles, books and book chapters on issues in Translation/Interpreting, Sociolinguistics, Language Policy and Planning and Higher Education in the UK and overseas. His engagement in various international Higher Education projects in numerous countries covered the topics of Quality Assurance and Enhancement, Employability, Student Engagement and Research. This international involvement in the field of HE led to many publications, for example, his recent chapter Transforming Higher Education in Uzbekistan: From Quality Control to Quality Assurance Culture in the book The Rise of Quality Assurance in Asian Higher Education published by Elsevier.

Acknowledgement:

Text special thank you Dr. Alex Krouglov.
Photo credit and special thank you to source from London Metropolitan University ©LMU

Informace

Pan docent Dr. Alex Krouglov je držitelem titulů v oblasti: překladatelství, tlumočení a sociolingvistiky. Prováděl postdoktorské vzdělávání a výzkum v oblasti jazykové politiky a plánování v UCL. Pracoval jako překladatel, tlumočník, redaktor, přednášející, hodnotitel, poradce, koordinátor projektu a konzultant pro řadu univerzit a mezinárodních organizací, např. OSN, UNDP, Světová banka, Mezinárodní trestní soud a různé agentury EU. Předtím, než nastoupil do Londýnské Metropolitní univerzity v roce 2007 jako docent, pracoval na Úřadu pro zahraniční a společenství, který se staral o výcvik britského diplomatického personálu. Alex v současné době vyučuje na UCL a vede výzkum jako vedoucí vědecký pracovník v oblasti vysokoškolského vzdělávání na Rezekne Academy of Technologies v Lotyšsku.

Alex publikoval více než 100 článků, knih a kapitol knih o otázkách v oblasti překladů / tlumočení, sociolingvistiky, jazykové politiky a plánování a vysokoškolského vzdělávání ve Velké Británii a v zahraničí. Jeho angažovanost v různých mezinárodních projektech vysokého školství v mnoha zemích pokrývala témata zajišťování kvality a vylepšení, zaměstnatelnost, angažovanost studentů a výzkum. Toto mezinárodní zapojení do oblasti vysokoškolského vzdělávání vedlo k mnoha publikacím, např. jeho nedávné kapitole Transformace Vysokoškolského Vzdělávání v Uzbekistánu: Od Kontroly Kvality ke Kultuře Zajišťování Kvality v knize The Rise of Quality Assurance in Asian Higher Education vydané v nakladatelství Elsevier.

Přednáška bude kompletně v angličtině.

KEYNOTE#1 by Associate Professor Alex Krouglov Ph.D.

Registrace / Registration

Prezence účastníků konference a ranní občerstvení / Registration and small morning snack

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

8:30

Zahájení konference / Opening speech

Zahájení konference a zahajovací úvodní proslov vážených členů fakulty a paní děkanky / Opening speech by dean of faculty / vice-dean / faculty staff

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

09:30

KEYNOTE#1 Associate Professor ALEXANDER KROUGLOV Ph.D.

by Associate Professor Alex Krouglov UCL University London UK & Rezekne Academy of Technologies Latvia

To contextualise or not contextualise in research? Is cross-cultural research possible?

Keynote language is English / Keynote v angličtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

09:45

KEYNOTE#2 Drs. ELENA VALBUSA & Huda Al Baker

by Drs. Elena Valbusa & Huda Al Baker Universiteit Utrecht

Inclusion, bridges of integration

Keynote language is English / Keynote v angličtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

11:00

KEYNOTE#3 doc. PhDr. Tomáš Janík. Ph.d., M.Ed.

by doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D. Masarykova Univerzita Institut výzkumu školního vzdělávání

Transdisciplinární didaktika aneb o sdílení znalostí v učitelské profesi /Transdisciplinary didactics or sharing of knowledge in the teaching profession

Keynote language is Czech / Keynote v češtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

12:15

Oběd / Lunch

Menší občerstvení v prostorách fakulty / Lunch

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

13:30

Posterové prezentace / Poster presentation

Poster – časový harmonogram výstupů účastníků bude zavěšen na webové stránky po uzavření registrace 28/10/2018.

Poster schedule will be announced after closed registration on 28th of October 2018.

přízemí a 1. poschodí nové budovy Pedagogické fakulty / basement and the first floor at Pedagogical faculty

14:30

Ukončení a volná diskuze / Ending of the day one and discussion

Zakončení prvního dne konference / Ending of the day one and discussion

End of the 1st day of the conference.

Místnost N3/Room N3

18:00

Dopolední workshop #1 Associate Professor Digby Warren London Metropolitan University 9:30-11:00

by Associate Professor Digby Warren London Metropolitan University UK

Využití kreativních metod pro výuku během přípravy v terciálním vzdělávání
Užití kreativních metod k podpoření studenské aktivity během vzdělávání.

In this practical session, we will explore teaching activities that encourage student active learning in Higher Education, and how to design them. We will focus on creative methods and how these can be used in various disciplines to engage students, share cultural perspectives and develop important skills and awareness.

Prosíme Vás doneste si s sebou svůj mobilní telefon, který využijete na jednu z aktivit workshopu. Případně Vám bude na místě zapůjčen tablet či mobilní telefon.

Please take your mobile devices with you :). This workshop is mobile friendly.

Using creative methods to encourage student active engagement in HE learning.

Workshop je v angličtině / Workshop is in English.

Místnost N21 / Room N21

9:30-11:00

Dopolední workshop #2 Associate Professor Francisco Ramos Ph.D. University Jaume I 9:00 – 10:30 – pauza-  10:45 – 12.10 hod

by Associate Professor Francisco Ramos Ph.D.

Workshop How to Present Data / Workshop Jak prezentovat data

Časová osa 9:00 – 10:30 – pauza-  10:45 – 12.10 hod. / Timetable 9:00 – 10:30 – break-  10:45 – 12.10

The first part of the workshop will focus on the following topics regarding the presenting of data:

1. Is important the design? 2. I like that font 3. Are these colors right? 4. The power of images 5. Presenting Data

The second part will lead the students to the practical activities. Students will work with the old presentation they did or used in the past (poster, powerpoint) and modify that presentation following the recommendations they learnt in the first part. Everyone will show the most important modifications they just did to the rest of the classroom having some discussions.

Workshop Jak prezentovat data
První část workshopu bude zaměřena na následující témata týkající se prezentace dat:
1. Je design důležitý? 2. Tento font se mi líbí 3. Hodí se tyhle barvy? 4. Moc obrázků 5. Prezentace dat
V druhé části se budou studenti věnovat praktickým aktivitám. Každý účastník workshopu si s sebou přinese prezentaci, kterou v minulosti používal (poster, power point) a přepracuje ji podle doporučení z teoretické části. Během závěrečné diskuze účastníci předvedou a okomentují svou práci.
Workshop je v angličtině / Workshop is in English

Room N35

09:30-13:00

Dopolední workshop #3 Huda Al Baker Universiteit Utrecht 9:30-10:15

by Huda Albaker

Z Damašku do Nizozemí / A Story from Damascus to the Netherlands

Highlight the importance of diversity in the university and break the stereotype of refugees in Europe.

Workshop je v angličtině / Workshop is in English.

Místnost N25 / Room N25

9:30-10:15

Odpolední workshop #1 Internetová bezpečnost a prevence PhDr. René SZOTKOWSKI, Ph.D. PdF UPOL 11:30-12:30

by PhDr. René SZOTKOWSKI, Ph.D.

Internetová bezpečnost a prevence / Internet safety and prevention in education

Místnost P7 / Room P7

11:30-12:30

Odpolední workshop #2 Realizace výzkumu v mezikulturním kontextu: zkušenosti a reflexe Danping Peng Ph.D. PdF UPOL 11:30-12:30

by Danping Peng Ph.D. ÚPSS PdF UPOL

Realizace výzkumu v mezikulturním kontextu: zkušenosti a reflexe / Conducting research in a cross-cultural context: challenges and reflections

Tento workshop poskytne představu o tom, jak provádět interkulturní doktorský výzkum. V semináři budou představeny výzvy a úvahy v praktických příkladech. Dále budou představeny některé případy v různých kontextech výzkumu.

This workshop will give some idea about how to conduct a cross-cultural research for PhD students. In the workshop, challenges and reflections in practical examples will be introduced. And some cases in different contexts will be presented.
Místnost N25 /Room N25

11:30-12:30

Konec konference / Ending of the conference

Konec konference / Ending of the conference

13:15
[/vc_column][/vc_row]

back to top